Strona: Organizacja semestru zimowego 2020/2021 / Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli

Nasi Partnerzy

Organizacja semestru zimowego 2020/2021

Zasady realizacji i udziału w zajęciach prowadzonych na PRz w semestrze zimowym

 1. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby nie mające objawów charakterystycznych dla COVID-19, nie podlegające obowiązkowi kwarantanny lub izolacji domowej. Prowadzący zajęcia może nie dopuścić do zajęć studenta wykazującego oznaki choroby charakterystyczne dla COVID-19.
 2. W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia powinni przebywać wyłącznie pracownicy i studenci Politechniki Rzeszowskiej.
 3. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany każdorazowo sprawdzić obecność na zajęciach.
 4. Zaleca się zachowanie odległości pomiędzy osobami minimum 1,5 metra.
 5. W przypadku, gdy nie jest możliwe zachowanie 1,5 metrowego dystansu stosowanie osłony ust i nosa jest obowiązkowe.
 6. W trakcie przemieszczania się po powierzchniach ogólnodostępnych obowiązkowe jest stosowanie osłony ust i nosa.
 7. Przed wejściem na salę, gdzie odbywają się zajęcia uczestnicy mają obowiązek zdezynfekować ręce.
 8. Każdy uczestnik zajęć korzysta z własnych przyborów niezbędnych do realizacji zajęć (długopisy, papier itp.).
 9. Prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za regularne wietrzenie sali po wyjściu każdej grupy.
 10. Po zakończonych zajęciach za dezynfekcję sali są odpowiedzialni administratorzy budynków, za dezynfekcję sprzętu są odpowiedzialni pracownicy inżynieryjno-techniczni.
 11. Zasady realizacji i udziału w zajęciach laboratoryjnych określa dodatkowo regulamin laboratorium.
 12. Studenci zaopatrują się w środki ochrony indywidualnej we własnym zakresie.

Organizacja zajęć

Szanowni Państwo, Wydział Mechaniczno-Technologiczny przywraca częściowo kształcenie stacjonarne w ramach prowadzonych kierunków studiów. Co do zasady wszystkie wykłady, lektoraty i seminaria będą odbywały się w trybie zdalnym. Natomiast ćwiczenia, laboratoria i projekty w trybie stacjonarnym (od tej reguły są pojedyncze wyjątki). Plan zajęć został tak skonstruowany, aby studenci studiów dziennych mieli na przemian jeden tydzień zajęć zdalnych i jeden tydzień zajęć stacjonarnych. Natomiast studenci studiów zaocznych i podyplomowych mają w tygodniu jeden dzień zajęć zdalnych i jeden stacjonarnych. Wszystkie zajęcia zdalne zostały w odpowiedni sposób oznaczone w planach. Dzięki temu na Wydziale będzie jednocześnie obecna tylko połowa studentów.

Wszyscy studenci przychodzący na zajęcia stacjonarne zobowiązani są do posiadania środków ochrony osobistej (maseczka lub przyłbica, rękawiczki). Konieczność ich stosowania na zajęciach będzie uzależniona od liczby studentów uczestniczących w zajęciach, wielkości sali oraz aktualnych zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Władz Politechniki Rzeszowskiej. W związku z powyższym bardzo prosimy, aby studenci na bieżąco śledzili komunikaty w tym zakresie i bezwzględnie stosowali się do zaleceń pracowników Politechniki. Prosimy wszystkich członków wspólnoty akademickiej o poszanowanie i stosowanie się do określonych zasad. Wśród nas są bowiem osoby, dla których zarażenie może nieść ze sobą bardzo poważne konsekwencje. Studenci, którzy ze względów zdrowotnych (chorób przewlekłych, obniżonej odporności) należą do grupy podwyższonego ryzyka proszeni są o zgłoszenie tego faktu w dziekanacie.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję