Strona: Praca dyplomowa / Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli

Nasi Partnerzy

Praca dyplomowa

Wybór tematów prac dyplomowych

Tematy prac dyplomowych zostaną przekazane studentom w ramach prowadzonego seminarium dyplomowego. Wyboru tematów prac dyplomowych (§ 49 pkt. 5-6 regulaminu studiów) studenci dokonują do dnia 15 listopada br.  

Tematy prac dyplomowych proponowane są w każdym roku akademickim przez poszczególne jednostki organizacyjne Wydziału i zatwierdzane przez Dziekana. Liczba tematów jest ustalana tak, aby umożliwiała swobodny wybór studentom.

Zmiana tematu pracy dyplomowej możliwa jest na wniosek studenta za zgodą Dziekana.

Masz gotową pracę dyplomową – co dalej?

Chcesz wznowić studia i zdać egzamin dyplomowy?

  • Zapoznaj się z §45 Regulaminu Studiów Wyższych
  • Wypełnij wniosek o wznowienie i złóż w Dziekanacie nie później niż dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony

Jesteś studentem i masz ukończoną pracę dyplomową?

Zapoznaj się z §47 Regulaminu Studiów Wyższych

Przeczytaj procedurę dyplomowania

Uzyskaj akceptację pracy przez promotora.

Co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony wgraj pracę do APD i postępuj wg instrukcji.

Instrukcje są dostępne po zalogowaniu na stronie: https://apd.prz.edu.pl/

Promotor przeprowadzi procedurę antyplagiatową

Gdy zobaczysz w APD, że twoja praca ma status „Gotowa do obrony” złóż wymagane dokumenty w dziekanacie Wydziału (wniosek o wydanie dyplomu, potwierdzenie zapłaty za dyplom).

W sytuacji niezłożenia pracy dyplomowej w systemie APD, w terminie wyznaczonym przez dziekanat, student zgodnie z §49 Regulaminu Studiów Wyższych zobowiązany jest do złożenia wniosku o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej (do końca sesji poprawkowej).

W przypadku niezłożenia wyżej wymienionego wniosku zostanie wszczęta procedura skreślenia z listy studentów.

Karta obiegowa

Zadbaj o możliwość poprawnego uzupełnienia elektronicznej karty obiegowej (brak zaległości w bibliotece, akademiku i in.)

Od dnia 18.05.2020 zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 38/2020 z dnia 18 maja 2020 obowiązuje elektroniczna karta obiegowa. Elektroniczną obiegówkę wystawia pracownik dziekanatu najwcześniej w dniu przesłania wszystkich wymaganych dokumentów. Następnie jest ona wypełniana przez pracowników poszczególnych jednostek (patrz §2 pkt 1 zarządzenia) bez udziału studenta.

Zatwierdzenie karty obiegowej o którym mowa w §2 pkt 3 ust. 2 w przypadku studentów jest wymagane najpóźniej na trzy dni robocze przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.

Uregulowanie wszystkich zobowiązań wobec uczelni jest zgodnie z §50 ust. 4 pkt. 3 Regulaminu Studiów Wyższych jednym z warunków dopuszczenia studenta do obrony pracy dyplomowej.

Proces można śledzić na stronie USOSWeb po zalogowaniu się (Zakładki: "DLA WSZYSTKICH" -> "MOJE OBIEGÓWKI").

Egzamin dyplomowy

Przygotuj prezentację na temat swojej pracy dyplomowej (pdf, max. 10 min).

Egzamin trwa do 30 minut. Obowiązuje strój wizytowy. W części pierwszej egzaminu komisja weryfikuje efekty uczenia się osiągnięte podczas studiów zadając studentowi pytania (najczęściej trzy). Następnie odbywa się obrona pracy dyplomowej, która obejmuje krótką prezentację pracy dyplomowej oraz odpowiedzi studenta na pytania z zakresu pracy.

Dyplomy i suplementy przygotowywane są w terminie 30 dni od daty egzaminu dyplomowego i należy odebrać je osobiście.

Zagadnienia na egzamin dyplomowy

Druki do pracy dyplomowej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję