Strona: Historia Wydziału / Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli

Nasi Partnerzy

Historia Wydziału

Historia

 Wydział Mechaniczno-Technologiczny w Stalowej Woli został utworzony w strukturze  organizacyjnej Politechniki Rzeszowskiej 15 grudnia 2016 roku i jest obecnie najmłodszym z siedmiu Wydziałów tej uczelni. Na stanowisko pierwszego Dziekana Wydziału został powołany  dr hab. inż. Aleksander Mazurkow, prof. PRz.     

 Początki działalności Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli sięgają jednak o wiele wcześniej tj. 1965 roku. Wtedy to, ówczesna Wyższa Szkoła Inżynierska w Rzeszowie utworzyła Punkt Konsultacyjny w Stalowej Woli w ramach którego prowadzono studia zaoczne. Zajęcia dydaktyczne odbywały się w budynku Technikum Mechanicznego. Wręczenie dyplomów inżynierskich pierwszym 25 absolwentom odbyło się podczas inauguracji roku akademickiego 1969/1970. Wówczas odbyła się immatrykulacja 62 studentów.       

 W 1974 roku po przekształceniu Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza, Punkt Konsultacyjny w Stalowej Woli stał się Punktem Konsultacyjnym Politechniki Rzeszowskiej. Rok później w Stalowej Woli otwarto  studium podyplomowe. W programie badań realizowanym przez Politechnikę Rzeszowską, znalazły się badania dotyczące zagadnień niezawodności, eksploatacji oraz konstrukcji silników asynchronicznych małej i dużej mocy prowadzone w Elektrowni Stalowa Wola.

 Solidne podwaliny obecnego Wydziału zapoczątkowało utworzenie 1998 roku na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Stalowa Wola a Politechniką Rzeszowską Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli. Jego pokłosiem było uruchomienie w roku akademickim 1998/1999 dziennych studiów magisterskich o specjalności organizacja i zarządzanie w przemyśle na kierunku mechanika i budowa maszyn. W późniejszych latach Ośrodek kształcił na dwóch kierunkach studiów: mechanika i budowa maszyn oraz zarządzanie i inżynieria produkcji zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Ośrodek mieścił się w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ulicy Hutniczej 12. Zamiejscowy ośrodek dydaktyczny Politechniki Rzeszowskiej w ciągu swojej 18-letniej działalności zawsze cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży. O tym jak ważną rolę w kształceniu kadry inżynierskiej w tym regionie odegrał, świadczy liczba absolwentów, która grubo przekroczyła pół tysiąca osób.  

 Wydział Mechaniczno-Technologiczny utworzony na bazie Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego  posiada własne sale wykładowe, laboratoria komputerowe, czytelnię itd. Budynek w którym mieści się siedziba Wydziału zdobył pierwszą nagrodę w VI edycji Konkursu Architektonicznego Powiatu Stalowowolskiego dla najładniejszego budynku użyteczności publicznej.

 8 lutego 2017 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programowej Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli. W skład Komitetu Honorowego Rady weszli: Janina Sagatowska - Senator RP., prof. Tadeusz Markowski - Rektor PRz, Lucjusz Nadbrzeżny - Prezydent Miasta Stalowa Wola, Janusz Zarzeczny - Starosta Stalowowolski. Głównym zadaniem Rady Programowej jest ścisła oraz twórcza współpraca środowiska naukowego z władzami powiatu, miasta oraz firmami działającymi na rynku.

 Pierwsze posiedzenie Rady Wydziału Mechaniczno-Technologicznego odbyło się 24 lutego 2017 r.  Rada Wydziału w 5 osobowym składzie: Dziekan dr hab. inż. Aleksander Mazurkow, prof. PRz, Prodziekan d/s Nauki dr hab. inż. Andrzej Trytek, prof. PRz, Prodziekan d/s Kształcenia dr Andrzej Chmielowiec, dr hab. inż. Stanisław Kut, prof. PRz oraz inż. Lucyna Iskra, podjęła wówczas m.in. uchwałę o powołaniu w strukturze organizacyjnej Wydziału, Zakładu Konstrukcji i Wytwarzania Maszyn oraz Zakładu Informatyki i Systemów Zarządzania Przedsiębiorstwem.

Politechnika Dziecięca

 Jednakże Politechnika Rzeszowska w Stalowej Woli to nie tylko kształcenie dorosłych. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Politechniki Rzeszowskiej od października 2015 roku jest koordynatorem Filii Politechniki Dziecięcej w Stalowej Woli. W czerwcu dwustuosobowa grupa dzieci zakończyła drugi semestr nauki. Studentem Politechniki Dziecięcej mógł być każdy uczeń szkoły podstawowej w wieku od 6 do 12 lat, zamieszkały na terenie powiatu stalowowolskiego.

 Patrząc na entuzjazm i zaangażowanie tych małych studentów można mieć nadzieję, że w dorosłym już życiu wybiorą uczelnie techniczne, aby rozwijać swoje zainteresowania i zgłębiać wiedzę z zakresu nauk ścisłych.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję