Strona: Praktyki i staże / Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli

Nasi Partnerzy

Praktyki i staże

Informacje ogólne

PRAKTYKI ZAWODOWE

Praktyki zawodowe mają na celu poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach, w różnych branżach merytorycznie związanych z kierunkiem studiów, wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką), poznanie praktycznych zagadnień związanych z pracą na stanowiskach zgodnych z wybraną specjalnością, poznanie własnych możliwości na rynku pracy oraz nawiązanie kontaktów zawodowych.

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.85 w art.67 ust. 5 przewiduje praktyki zawodowe w programie studiów o profilu praktycznym w wymiarze co najmniej:

 • 6 miesięcy – w przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich (praktyki 1 - miesięczne po każdym roku i 3-miesięczna po V semestrze)
 • 3 miesięcy – w przypadku studiów drugiego stopnia (1 - miesięczna w trakcie I roku i 2 - miesięczna w trakcie III semestru) .

Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu nauczania i podlegają zaliczeniu. Praktyki programowe realizowane są na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w wymiarze określonym w uchwalonym przez Radę Wydziału planie studiów zgodnie z obowiązującymi dla danego kierunku i poziomu standardami kształcenia. 

Studenckie praktyki zawodowe obywają się w okresie wakacji, a także w ciągu roku akademickiego, pod warunkiem, że ich organizacja nie zakłóci realizacji zajęć dydaktycznych. Termin praktyk może być ustalony indywidualnie w przypadku indywidualnego toku studiów albo indywidualnej organizacji studiów. Wydział stwarza studentom warunki do odbycia grupowych praktyk programowych w wybranych przedsiębiorstwach i instytucjach w regionie.

Szczegółowe zasady odbywania i zaliczania praktyk określone są w ZARZĄDZENIU nr 39/2021 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. I. ŁUKASIEWICZA z dnia 7 kwietnia 2021 r. (patrz  ZARZĄDZENIE )

Tematykę i zakres praktyk określa Ramowy Program Praktyk

Przydatne dokumenty w procesie realizacji i zaliczenia praktyk zawodowych:

Dokumenty, których znajdują się prawidłowe efekty kształcenia przygotowane na każdy rok studiów są TUTAJ

Przy drukowaniu umów zwróć uwagę na numer umowy - rok w numerze umowy powinien być aktualny. w tym roku (tj. 2022r) powinno to być jak niżej

UMOWA Nr .…./2022]/WMT

1. Skierowanie na praktyki zawodowe
2. Oświadczenie w sprawie przyjęcia studenta na praktyki zawodowe (STUDENCI STACJONARNI)
3. Umowa w sprawie organizacji praktyki zawodowej 
4. Oświadczenie w sprawie możliwości osiągnięcia efektów uczenia się w związku z wykonywaną pracą zawodową (STUDENCI NIESTACJONARNI)
5. Zaświadczenie o dobyciu praktyki zawodowej (STUDENCI STACJONARNI)
6. Informacja o efektach uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
7. Zaświadczenie o odbyciu praktyki w ramach wykonywanej pracy zawodowej (STUDENCI NIESTACJONARNI)
8. Wniosek o ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Dokumenty dodatkowe -  Podanie do Dziekana Wydziału     PODANIE
 • WAŻNE - SPRAWDŹ!!! Dokumenty związane z praktykami z podanymi efektami kształcenia dla poszczególnych lat studiów znajdują się pod adresem: http://e-learning.prz.edu.pl/course/view.php?id=3008 

 • Dyżury w sprawie praktyk - pok. nr 124, nr 125 i nr 9

 • środa w godz. 11.30 - 12.30 oraz czwartek w godz. 9.00 - 10.00, pok. 124,  tel. (17) 743 26 11
  Kierownik praktyk WM-T;  dr  Ryszard Sęczyk

 • wtorek, czwartek godz. 9.00-10.30, pok. 125, tel. (17) 743 26 15
  Kierownik praktyk dla kierunku mechanika i budowa maszyn; dr Agnieszka Kramek

 • poniedziałek godz. 8.00 - 9.30 (A) lub 8.00 - 10.00 (B), wtorek 10.30-12.00, pok. 9, tel. (17)  865 26 02
  Kierownik praktyk dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji; mgr Adam Michajłyszyn 

Uwagi.

Uwaga !!! Każdy student posiada kontaktowy adres e-mail, który będzie służył w czasie wakacji do przekazywania pilnych informacji dotyczących praktyk. Pocztę e-mail należy sprawdzać systematycznie.  

 Ostateczny termin złożenia wszystkich dokumentów z praktyki wakacyjnych 1 miesięcznych upływa 15 października.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję