Strona: Praktyki i staże / Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli

Nasi Partnerzy

Praktyki i staże

Informacje ogólne

PRAKTYKI ZAWODOWE

Praktyki zawodowe mają na celu poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach, w różnych branżach merytorycznie związanych z kierunkiem studiów, wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką), poznanie praktycznych zagadnień związanych z pracą na stanowiskach zgodnych z wybraną specjalnością, poznanie własnych możliwości na rynku pracy oraz nawiązanie kontaktów zawodowych.

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.85 w art.67 ust. 5 przewiduje praktyki zawodowe w programie studiów o profilu praktycznym w wymiarze co najmniej:

  • 6 miesięcy – w przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich (praktyki 1 - miesięczne po każdym roku i 3-miesięczna po V semestrze)
  • 3 miesięcy – w przypadku studiów drugiego stopnia (1 - miesięczna w trakcie I roku i 2 - miesięczna w trakcie III semestru) .

Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu nauczania i podlegają zaliczeniu. Praktyki programowe realizowane są na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w wymiarze określonym w uchwalonym przez Radę Wydziału planie studiów zgodnie z obowiązującymi dla danego kierunku i poziomu standardami kształcenia. 

Studenckie praktyki zawodowe obywają się w okresie wakacji, a także w ciągu roku akademickiego, pod warunkiem, że ich organizacja nie zakłóci realizacji zajęć dydaktycznych. Termin praktyk może być ustalony indywidualnie w przypadku indywidualnego toku studiów albo indywidualnej organizacji studiów. Wydział stwarza studentom warunki do odbycia grupowych praktyk programowych w wybranych przedsiębiorstwach i instytucjach w regionie.

Szczegółowe zasady odbywania i zaliczania praktyk określone są w ZARZĄDZENIE Nr 2/2024 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 9 stycznia 2024 r. zmieniające zarządzenie nr 39/2021 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad organizacji i zaliczania praktyk zawodowych dla studentów Politechniki Rzeszowskiej.

Zgodnie z § 7 ust. 3 powyższego zarządzenia Uczelnia nie przewiduje pokrywania kosztów ubezpieczenia studentów odbywających studenckie praktyki zawodowe.

Tematykę i zakres praktyk określa Ramowy Program Praktyk

W związku z kolejną nowelizacją Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, od 1 października 2024 r. na Uczelni została oficjalnie wprowadzona możliwość wliczania pracy zawodowej w poczet praktyki. Szczegółowe zasady wliczania pracy zawodowej zostały uwzględnione w znowelizowanym Regulaminie studiów. Nie ma możliwości odbywania praktyk przez studentów w jednostkach organizacyjnych naszej Uczelni.

Podjęta została również decyzja o wprowadzeniu na wszystkich wydziałach obowiązku obsługi praktyk zawodowych przez moduł systemu KRK krk.prz.edu.pl/praktyki.pl

Informatyczny System Obsługi Praktyk Studenckich  

Wejście do systemu

Należy zarejestrować aktualnie odbywaną praktykę do systemu – trzeba przejść krok po kroku całą ścieżkę. Po zakończonej praktyce dokumenty w wersji papierowej należy dostarczyć do kierownika praktyk.

Informacje w sprawie praktyk - pok. nr 124 WM-T:
tel. (17) 743 26 11, pok. nr 125 WM-T: tel. (17) 743 26 15.
Kierownik praktyk WM-T:  dr Agnieszka Kramek
Kierownik praktyk dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji: mgr Adam Michajłyszyn 

Uwaga! Każdy student posiada kontaktowy adres e-mail, który będzie służył w czasie wakacji do przekazywania pilnych informacji dotyczących praktyk. Pocztę e-mail należy sprawdzać systematycznie.  

 Ostateczny termin złożenia wszystkich dokumentów z praktyk wakacyjnych 1. miesięcznych upływa 15 października.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję