Praktyki i staże

Informacje ogólne

PRAKTYKI ZAWODOWE

Praktyki zawodowe mają na celu poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach, w różnych branżach merytorycznie związanych z kierunkiem studiów, wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką), poznanie praktycznych zagadnień związanych z pracą na stanowiskach zgodnych z wybraną specjalnością, poznanie własnych możliwości na rynku pracy oraz nawiązanie kontaktów zawodowych.
Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu nauczania i podlegają zaliczeniu. Praktyki programowe realizowane są na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w wymiarze określonym w uchwalonym przez Radę Wydziału planie studiów zgodnie z obowiązującymi dla danego kierunku i poziomu standardami kształcenia. Jeżeli plan studiów i/lub standardy kształcenia nie stanowią inaczej, student ma obowiązek odbyć praktykę programową w wymiarze co najmniej 4 tygodni. Studenci mogą dobywać także praktyki nadprogramowe, nie uwzględnione w programie studiów (w szczególności praktyki dyplomowe, staże przemysłowe).
Studenckie praktyki zawodowe obywają się w okresie wakacji. Praktyki mogą odbywać się także w ciągu roku akademickiego, pod warunkiem, że ich organizacja nie zakłóci realizacji zajęć dydaktycznych. Termin praktyk może być ustalony indywidualnie w przypadku indywidualnego toku studiów albo indywidualnej organizacji studiów. Wydział stwarza studentom warunki do odbycia grupowych praktyk programowych w wybranych przedsiębiorstwach i instytucjach w regionie.

Szczegółowe zasady odbywania i zaliczania praktyk określone są w Regulaminie praktyk studenckich WMT

Tematykę i zakres praktyk określa Ramowy Program Praktyk

Przydatne dokumenty w procesie realizacji i zaliczenia praktyk zawodowych:

  1. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem praktyk studenckich   pdf_image.jpg
  2. Wzór podania o przyjęcie na praktykę zawodową   word_image.png
  3. Wzór porozumienia w sprawie organizacji praktyk studenckich  word_image.png
  4. Podanie o zwolnienie z obowiązku odbywania praktyki programowej   pdf_image.jpg
  5. Wzór raportu z przebiegu praktyki studenckiej word_image.png
  6. Wzór zaświadczenia o odbyciu praktyki studenckiej word_image.png
  7. Formularz oceny studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych pdf_image.jpg

Nasi Partnerzy

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję