Strona: dr inż. Krzysztof Szwajka / Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli

Nasi Partnerzy

dr inż. Krzysztof Szwajka

kszwajka.jpg

Kontakt:

e-mail: kszwajka@prz.edu.pl, pok. 29

Krzysztof Szwajka jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. w europejski system kształcenia o nazwie European Mechanical Engineering Studies (EMES). W trakcie swoich studiów odbył staż naukowy w Fachhochschule Bielefeld (Niemcy). Po ukończeniu studiów rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. W 2002 roku obronił rozprawę doktorską nt. „Automatyczna diagnostyka ostrzy narzędzi skrawających przy toczeniu”.
W 2002 roku rozpoczął pracę na stanowisku adiunkta na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. W 2005 roku został stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Orlando-Floryda, USA). Od roku 2005 do 2013 pracował na stanowisku adiunkta w SGGW w Warszawie. Za osiągnięcia naukowe (2007) i organizacyjne (2013) otrzymał nagrodę Rektora SGGW.
Od 2013 roku związany jest z Zamiejscowym Ośrodkiem Dydaktycznym Politechniki Rzeszowskiej
w Stalowej Woli, a od 2016 roku z Wydziałem Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Rzeszowskiej. W 2017 roku otrzymał od Rektora Politechniki Rzeszowskiej nagrodę za osiągnięcia naukowe. W latach późniejszych był wielokrotnie nagradzany przez Rektora Politechniki Rzeszowskiej za swoją działalność naukową: w 2018 trzymał dwie nagrody Rektora Politechniki Rzeszowskiej za publikacje z grupy A (MNiSW) a, w roku 2019 ponownie został wyróżniony nagrodą Rektora Politechniki za publikacje z grupy A (MNiSW).
Od 2019 roku pracuje na stanowisku Kierownika w Zakładzie Zintegrowanych Systemów Projektowania
i Tribologii.

W swojej pracy naukowej, oprócz artykułów naukowych i zrealizowanych projektów badawczych napisał ponad 100 recenzji prac przesłanych do publikacji w różnych czasopismach z listy filadelfijskiej na całym świecie m. in.:

 • BioResources (ISSN: 1930-2126),
 • Forests (ISSN 1999-4907),
 • Materials (ISSN 1996-1944),
 • Metals (ISSN 2075-4701),
 • Applied Sciences (ISSN 2076-3417),
 • Machines (ISSN 2075-1702),
 • Coatings (ISSN 2079-6412),
 • Sensors (ISSN 1424-8220),
 • Journal of Manufacturing and Materials Processing (ISSN 2504-4494),
 • European Journal of Wood and Wood Products (ISSN : 1436-736X),
 • Micromachines (ISSN 2072-666X),
 • PLOS ONE Journals,
 • Tribologia (ISSN 0208-7774),
 • Journal of Marine Science and Engineering(ISSN 2077-1312) ,
 • Sustainability (ISSN 2071-1050,
 • Agriculture (ISSN 2077-0472),
 • Infrastructures (ISSN 2412-3811),
 • Micromachines (ISSN 2072-666X),
 • Mechanik (ISSN 0025-6552).

Certyfikat

Ponadto, należy też do Reviewer Board w czasopismach:

W swojej pracy dydaktycznej jest promotorem około siedemdziesięciu prac inżynierskich oraz magisterskich.
Zainteresowania naukowe dra Krzysztofa Szwajka obejmują zagadnienia związane z modelowaniem procesu skrawania i diagnostyką procesu skrawania oraz zagadnieniami związanymi z diagnostyką procesu spawania.
W 2013 roku ukończył studia i uzyskał dyplom Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE - International Welding Engineer). Posiada także Certyfikat Badań Nieniszczących VT1 oraz VT2. Ponadto, od kilku lat jest Licencjonowanym Egzaminatorem Spawaczy dla Sieci Badawczej Łukasiewicza – Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Dydaktyka:
Prowadzi zajęcia z przedmiotów: mechanika ogólna, wytrzymałość materiałów, dynamika maszyn, mechanika analityczna, projektowanie konstrukcji spawanych.

W ramach swojej działalności naukowej i dydaktycznej zaprojektował i zbudował stanowiska laboratoryjne:

 • stanowisko do analizy i archiwizacji sygnałów pochodzących ze strefy skrawania,
 • stanowisko do pomiaru siły osiowej i momentu skrawania w procesie wiercenia
  z zastosowaniem czujnika piezoelektrycznego,
 • stanowisko do pomiaru rozkładu temperatury w procesie wiercenia,
 • stanowisko do pomiaru i analizy drgań w procesie wiercenia i frezowania,
 • stanowisko do pomiaru i analizy sygnału emisji akustycznej (AE) w procesie wiercenia i frezowania,
 • stanowisko do pomiaru i analizy odkształceń za pomocą tensometrii oporowej,
 • stanowisko do pomiaru i analizy sygnału emisji akustycznej (AE) w procesie spawania.

W ramach współpracy z okolicznymi szkołami, Krzysztof Szwajka był osobą odpowiedzialną za wsparcie merytoryczne w przygotowywaniu uczniów do udziału w olimpiadach tematycznych. Dotyczyło to m. in. ucznia Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli, który po raz drugi uzyskał tytuł finalisty Olimpiady Wiedzy Technicznej w grupie mechaniczno-budowlanej. Po raz pierwszy w roku 2018 na XLIV OWT w Gdańsku oraz w 2019 roku na XLV OWT w Kaliszu.

Dorobek naukowy:

Publikacje:

 1. Szwajka K., Laboratory versus industrial cutting force sensor in tool condition monitoring system, JOURNAL OF PHYSICS Vol.13 (2005) pp.377-380
 2. Szwajka K., Górski J.: Evaluation tool condition of milling on the basis of vibration signals, JOURNAL OF PHYSICS 48 (2006) pp.1205-1209.
 3. Szwajka K., Czarniak P., Górski J., Wilkowski J.: Przemysłowe tory pomiarowe sygnałów wibroakustycznych przy frezowaniu tworzyw drewnopochodnych, Inżynieria Rolnicza, 12 (2006) 74-82.
 4. Szwajka K., Górski J.: Ziele der Werkzeug- und Prozessüberwachung, Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Forestry and Wood Technology, 59 (2006) 287-290.
 5. Szwajka K., Górski J.: Industriell Sensoren zur Werkzeug- und Prozessüberwachung bei der Zerspanung, Annals SGGW, Forestry and Wood Technology 59 (2006) 291-294.
 6. Szwajka K., Górski J.: Entwicklung von Strategien zur Störungsidentifikation bei der Zerspanung, Annals SGGW, Forestry and Wood Technology 59 (2006) 295-298.
 7. Szwajka K., Zielińska J.: Neural network to the tool condition monitoring in wood milling, Annals SGGW, Forestry and Wood Technology. 62 (2007) 296-300.
 8. Szwajka K., Zielińska-Szwajka J.: Sensor signals for tool - wear monitoring in wood cutting operations - a review of methods. Parts 1, Annals SGGW Forestry and Wood Technology, 66 (2008) 113-116.
 9. Szwajka K., Zielińska-Szwajka J.: Sensor signals for tool - wear monitoring in wood cutting operations - a review of methods. Parts 2, Annals SGGW Forestry and Wood Technology, 66 (2008) 117-120.
 10. Szwajka K., Zielińska-Szwajka J.: Sensor signals for tool - wear monitoring in wood cutting operations - a review of methods. Parts 3, Annals SGGW Forestry and Wood Technology, 66 (2008) 121-124.
 11. Szwajka K., Zielińska-Szwajka J.: Sensor signals for tool - wear monitoring in wood cutting operations - a review of methods. Parts 4, Annals SGGW Forestry and Wood Technology, 66 (2008) 125-127.
 12. Szwajka K., Zielinska-Szwajka J., Gorski J. Neural networks based in process tool wear prediction system in milling wood operations, International Society for Optics and Photonics, vol. 7133 (2008) 713-722.
 13. Szwajka K., Zielińska-Szwajka J., Surface as a function tool wear in milling based-wood materials - laminated chipboard, Annals SGGW Forestry and Wood Technology, 66 (2008) 129-132.
 14. Górski J., Wilkowski J., Szwajka K., Czarniak P.: Podstawy automatycznej diagnostyki stanu narzędzia oraz procesu skrawania w obróbce drewna i tworzyw sztucznych, Przemysł Drzewny, 59 (2008) 53-55.
 15. Szwajka K., Zielińska-Szwajka J., Introduction to the Hilbert-Huang Transform, Annals SGGW, Forestry and Wood Technology, 70 (2010) 290-293.
 16. Szwajka K., Zielińska-Szwajka J., The empirical mode decomposition (EMD) metod, Annals SGGW, Forestry and Wood Technology, 70 (2010) 294-297.
 17. Szwajka K., Zielińska-Szwajka J., Interrelationships between cutting force and tool wear in chipboard milling, Annals SGGW, Forestry and Wood Technology, 72 (2010) 340-345.
 18. Zielińska-Szwajka J., Górski J., Szwajka K., Measuring components cutting force in chipboards milling, Annals SGGW, Forestry and Wood Technology, 72 (2010) 522-526.
 19. Zielińska-Szwajka J., Górski J., Szwajka K., Einfluss der Vorschub und Schnitt-geschwindigkeit auf die Standzeit beim Bohren Spanplatten, Annals of SGGW, Forestry and Wood Technology, 76 (2011) 96-102.
 20. Zielińska-Szwajka J., Górski J., Szwajka K., Einfluss von Werkzeugverschleiß auf die Oberflächenqualität bearbeitet beim Bohren Spanplatten, Annals SGGW, Forestry and Wood Technology, 76 (2011) 103-107.
 21. Szwajka K., Torque and thrust force in drilling, Annals SGGW, Forestry and Wood Technology, 76 (2011) 108-115
 22. Szwajka K., Zielińska-Szwajka J.: Thrust force and torque in the drilling process laminated chipboard, Annals SGGW, Forestry and Wood Technology, 88 (2014) 248-254.
 23. Szwajka K., Zielińska-Szwajka J.:, The quality of the machined surface in the drilling process laminated chipboard, Annals SGGW, Forestry and Wood Technology, 88 (2014) 255-260.
 24. Szwajka K.: Analysis of the delamination in drilling of particleboard, ZN PRz, Mechanika, 86 (2014) 621-628
 25. Szwajka K.: Surface roughness processing of drilling in laminated chipboard, ZN PRz, s. Mechanika, 87 (2015) 81-88.
 26. Szwajka K., Analysis of Thrust Force and Torque in Drilling Process of Particle Board, Materials Science Forum, 818 (2015) 233-238.
 27. Szwajka K., Analysis of the Delamination in Drilling of Particle Board, Materials Science Forum, 818 (2015) 243-247.
 28. Szwajka K., Trzepieciński T. : Effect of tool material on tool wear and delamination during machining of particleboard, JOURNAL OF WOOD SCIENCE, August 2016, Volume 62, Issue 4, pp 305–315.
 29. Szwajka K., Zielińska-Szwajka J.: Milling a chipboard with a high-speed steel too, Annals SGGW, Forestry and Wood Technology, No 100 (2017), pp. 139-152.
 30. Szwajka K., Zielińska-Szwajka J.: Cutting detection method for tool condition monitoring in drilling process, Annals SGGW, Forestry and Wood Technology, No 100 (2017) pp. 184-189.
 31. Szwajka K., Trzepieciński T.: An examination of the tool life and surface quality during drilling melamine faced chipboard, WOOD RESEARCH Volume: 62,Issue 2 (2017), pp. 307-318.
 32. Szwajka K., Trzepieciński T.: The influence of machining parameters and tool wear on the delamination process during milling of melamine-faced chipboard, DREWNO, Volume: 60, Issue 199 (2017) pp. 117-131.
 33. Szwajka K., and Trzepieciński T. On the Machinability of Medium Density Fiberboard by Drilling. BioResources 2018, 13(4), pp. 8263-8278.
 34. Szwajka K., Zielińska-Szwajka J., and Trzepieciński T. Experimental Study on Drilling MDF with Tools Coated with TiAlN and ZrN. Materials 2019, 12(3), 386.
 35. . Szwajka K., Zielińska-Szwajka J.: Wpływ wybranych parametrów skrawania na dokładność obróbki w procesie wiercenia stopu Ti6Al4V, ZN PRz, s. Mechanika, 91 (2019) 79-92.
 36. Szwajka K.: Wybrane wielkości fizyczne używane w diagnostyce procesu wiercenia, Predykcja w układach mechanicznych i automatycznych 2020 – pomiary i badania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej (2020) 13-39.
 37. Trzepieciński T., Szewczyk M., Szwajka K. The Use of Non-Edible Green Oils to Lubricate DC04 Steel Sheets in Sheet Metal Forming Process. Lubricants 2022, 10(9), 210.
 38. Szwajka K. Zastosowanie modelowania rozmytego TSK do oceny zużycia narzędzia w procesie wiercenia stopu Ti6Al4V. Cz. I. Stal, Metale & Nowe Technologie 2022.
 39. Trzepieciński T., Szewczyk M., Szwajka K. Frictional Characteristics of Deep-Drawing Quality Steel Sheets in the Flat Die Strip Drawing Test. Materials 2022, 15(15), 5236.
 40. Szwajka K. Zastosowanie modelowania rozmytego TSK do oceny zużycia narzędzia w procesie wiercenia stopu Ti6Al4V. Cz. II. Stal, Metale & Nowe Technologie 2022.

Rozprawy, monografie i rozdziały w monografiach:

 1. Kramek A., Szwajka K. Predykcja w układach mechanicznych i automatycznych 2021–metody statystyczne i sztuczna inteligencja. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej 2022.

Podręczniki, skrypty:

 1. Szwajka K., Dzieniszewski G., Wspomaganie komputerowe w grafice inżynierskiej 
  z wykorzystaniem programu AutoCad2000, OW UR, Rzeszów 2006.
 2. Szwajka K., Dzieniszewski G., Diagnostyka pojazdów i maszyn, OW UR, Rzeszów 2007.

Badania dla przemysłu i podmiotów gospodarczych:

 1. Jemielniak K., Szwajka K.: Budowa układu automatycznego nadzoru stanu narzędzia. Praca wykonana na zlecenie Programu Priorytetowego NOWE TECHNOLOGIE, (1997-2000).
 2. Jemielniak K., Szwajka K.: Wykorzystanie sygnałów emisji akustycznej i sił skrawania do diagnostyki stanu narzędzia przy toczeniu, Grant KBN 7T07TD03410, (1998).
 3. Szwajka K., Aplikacja sieci neuronowych w diagnostyce stanu narzędzia skrawającego, Grant dziekański, UR w Rzeszowie, (2008).
 4. Jemielniak K., Szwajka K.: Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do diagnostyki stanu narzędzia przy toczeniu, Grant Rektorski, (1998-1999).
 5. Jemielniak K., Szwajka K.: Budowa wirtualnego układu automatycznej diagnostyki stanu narzędzia, Grant Dziekański Konkursowy, (1999-2000).
 6. Szwajka K.: Automatyczna diagnostyka ostrzy narzędzi skrawających przy toczeniu, Grant promotorski KBN, (2001-2002).
 7. Górski J., Jemielniak K., Szwajka K.: Podstawy automatycznej diagnostyki stanu narzędzia oraz procesu skrawania w obróbce drewna i tworzyw drzewnych, Grant KBN 3 P06L 025 24, (2003-2006).
 8. Szwajka K.: Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do diagnostyki stanu narzędzia przy frezowaniu tworzyw drewnopochodnych na podstawie sygnałów wibroakustycznych i sił skrawania, Grant wewnętrzny, (2005-2006).
 9. Szwajka K., Diagnostyka procesu frezowania tworzyw drzewnych, Grant dziekański, UR w Rzeszowie, (2007).
 10. Trans-Atlantic Micromechanics Evolving Research "Materials containing inhomogeneities of diverse physical properties, shapes and orientations" FP7-PEOPLE-2013-IRSES, (EU-Grant)610547, 2014-2018).

Konferencje:

 1. 4th International Science Conference “Development of Metal Cutting”, DMC 2002, Košice (Słowacja), 2002.
 2. Metrology and Properties of Engineering Surfaces, Sainit-Etinne (Francja) 2005.
 3. Workshop: Timber Breakdown Recovery & Wood Machining, Oslo 2006.
 4. 4th International Symposium Instrumentation Science and Technology, Harbin, (Chiny) 2006.
 5. 5th International Symposium Instrumentation Science and Technology, Shenyang, (Chiny) 2008.
 6. vedecká konferencia „Informatika a automatizácia v riadení procesov”, Zvolen, (Słowacja)) 2008.
 7. 2nd International Conference “Production and Industrial Engineering” (CPIE 2010), Jalandhar, (Indie) 2010.
 8. XXV International Scientific Conference WULS Faculty of Wood Technology, “WOOD –MATERIAL OF THE XXI-st CENTURY” (Polska) 2011.
 9. XXVIII International Scientific Conference WULS Faculty of Wood Technology, “WOOD –MATERIAL OF THE XXI-st CENTURY” (Polska) 2014.
 10. International Science Conference “Advances in Micromechanics of Materials”, Micromech2014, (Polska) 2014.
 11. International Conference. PRO-TECH-MA’14, (Polska), 2014.
 12. International Science Conference „Surface Engineering“, High Tatras (Słowacja) 2014.
 13. XXXI International Scientific Conference WULS Faculty of Wood Technology, “WOOD –MATERIAL OF THE XXI-st CENTURY” (Polska) 2017.

Redakcja w czasopismach:

Serdecznie zapraszamy do publikacji artykułów naukowych w czasopiśmie Machines (Open Access Journal, Impact Factor: 2,899), w numerze specjalnym zatytułowanym Tool Wear in Machining, pod redakcją dr. inż. Krzysztofa Szwajki. Tematyka zgłaszanych artykułów dotyczyć powinna zagadnień związanych z zastosowaniem fuzzy logic oraz neural networks w  diagnostyce procesu skrawania i narzędzi skrawających.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://www.mdpi.com/journal/machines/special_issues/306156DHZ4

Machines

Drilling, milling and turning are the main machining processes that are of particular interest to metal and plastic specialists. Both the aviation and automotive industries require high-precision processing of the manufactured elements. This ensures constant development: machining techniques are constantly improved, new tools are developed, and new areas of application are sought. Measurements of cutting resistance, acoustic emission, and vibrations in the cutting process can be effective methods used to assess the wear condition of a cutting tool. Today, many different types of sensors are available in combination with signal processing technologies, and many advanced signal- and information-processing techniques have been invented and reported in scientific articles. However, only a few found their way into industrial applications. As such, we encourage all cutting process researchers to take part in this Special Issue of Machines, to present the state of knowledge in the field of measuring the wear of cutting tools, modern coatings used for cutting tools, and methods of processing signals from the cutting zone.

Dorobek naukowy (KLIKNIJ)

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję