Nasi Partnerzy

Kadry dla przemysłu - rozwój szkolnictwa zawodowego w świetle potrzeb lokalnego przemysłu

14-12-2019

W Baranowie Sandomierskim w dniu 13 grudnia 2019 r. odbyła się konferencja poświęcona aktualnej sytuacji szkolnictwa zawodowego wszystkich szczebli w regionie. Wydział Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli reprezentowany był przez Dziekana WMT prof. Andrzeja Trytka oraz Prodziekana ds. nauki prof. Mirosława Tupaja.  Konferencja organizowana była przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Tarnobrzegu, która zarządza Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną „Euro Park Wisłosan”.  

Konferencję otworzył Marian Cąpała Wicedyrektor Oddziału ARP SA, który wygłosił referat pt. Sytuacja na lokalnym rynku pracy i edukacji, prezentacja wyników ankietyzacji. Następnie głos zabrała  pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty w prezentacji pt. Biznes, a edukacja - szanse, możliwości, zagrożenia poinformowała o zmianach w Prawie oświatowym obowiązujących od 1 września 2019 r. w zakresie szkolnictwa zawodowego.  Nowe rozwiązania w zakresie kształcenia zawodowego, które dotyczą m.in.: organizacji kształcenia w branżowej szkole II stopnia oraz szkole policealnej, a także warunków uruchamiania przez szkołę kształcenia w zawodzie; wzmocnienia udziału pracodawców w kształceniu zawodowym, w tym realizacji praktycznej nauki zawodu dla uczniów szkół a także wzmocnienia nadzoru dyrektora szkoły nad jakością kształcenia prowadzonego u pracodawców.

W kolejnym wystąpieniu Tomasz Czop - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie stwierdził, że badania i analizy prowadzone przez powiatowe i wojewódzkie urzędu pracy w pełni potwierdzają najważniejsze wnioski z wcześniej wygłoszonego  referatu. Dodał także, że zmiany wychodzą naprzeciw oczekiwaniom zarówno pracodawców jak kadry edukacyjnej likwidując część wcześniejszych niekorzystnych uregulowań prawnych.

 Współpracę pracodawców z różnymi podmiotami odpowiadającymi za szkolnictwo zawodowe w prezentacji pt.  Wpływ współpracy instytucji rynku pracy na kształtowanie polityki zatrudnieniowej na poziomie regionalnym zreferował Ryszard Jania, Prezes Pilkington Automotive Polska Sp. z o.o.  Podkreślił konieczność zmian stwierdzając, że stosowane narzędzia oddziaływania na rynku pracy wciąż odpowiadają sytuacji sprzed kilku lat kiedy mieliśmy nadmiar bezrobotnych. Obecnie przy niedoborze osób poszukujących pracy narzędzia muszą się zmienić.  W dalszej części wystąpienia omówił ciekawa inicjatywę nazwaną Sześcian Podkarpacko-Świętokrzyski tj. Porozumienie Powiatowych Rad Rynków Pracy i Powiatowych Urzędów Pracy: Mieleckiego, Niżańskiego, Stalowowolskiego i Tarnobrzeskiego (Województwo Podkarpackie) oraz  Sandomierskiego i Staszowskiego (Województwo Świętokrzyskie) w celu podjęcia działań skierowanych na rozwiązanie aktualnych problemów regionalnego rynku pracy. W prowadzonych już działaniach zdecydowano o płaszczyznach: pierwsza – działania możliwe do podjęcia w ramach obowiązujących norm prawnych, kolejna - działania skierowane na wypracowanie propozycji zmian do obowiązujących regulacji prawnych oraz działania przygotowujące opracowanie innowacyjnych narzędzi rynku pracy i przeprowadzenie projektu pilotażowego w celu zbadania ich skuteczności.

 

W następnym wystąpieniu pt.: Autorski program platformy współpracy z przedsiębiorstwami pani Iwona Strojek, Dyrektor Zespołu Szkół nr. 2 w Nowej Dębie przedstawiła nowatorskie narządzie - platformę do komunikowania się pracodawców ze szkołą i zaprosiła do jej użytkowania.

 

Kolejnym punktem programu Konferencji była Dyskusja na temat współpracy w ramach rozwoju edukacji zawodowej z udziałem pracodawców i jednostek oświatowych z regionu. W Panelu udział wzięli: Halina Samko, Członek Rady Dyrektorów przy Ministrze Edukacji Narodowej, Teresa Huńka, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu, dr hab. inż. Andrzej Trytek prof. PRz, Dziekan Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej, mgr inż. Jarosław Augustynowicz, W-ce Dyrektor Zespołu Szkół w Gorzycach ds. Centrum Kształcenia Praktycznego, Ryszard Jania, Prezes Pilkington Automotive Polska, Antoni Kłosowski – Starszy Cechu, Cech Rzemiosł Różnych.

 

Pan prof. Andrzej Trytek w swoim wystąpieniu, krótko scharakteryzował Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli, koncentrując się na dynamicznym rozwoju WMT, o czym świadczy rosnąca liczba studentów z różnych miasta Podkarpacia, w tym nawet z Rzeszowa. Sytuację taką uzasadniał dobrymi programami kierunków nauczania, które powstawały w licznych konsultacjach z wieloma pracodawcami Stalowej Woli i regionu. Spotkania z pracodawcami na organizowanych posiedzeniach Rady Programowej są nadal kontynuowane, co owocuje dalej kolejnymi zmianami w programach. Podkreślił także, że studenci w trakcie studiów, dzięki corocznym, miesięcznym praktykom oraz 3 miesięcznej praktyce dyplomowej mają możliwość poznania praktycznej strony pracy a dzięki dobrej współpracy z przedsiębiorcami czasie tych zajęć nabywają wiedzę pracy w  firmie i wiele praktycznych umiejętności. Wspomniał także o dobrej współpracy z władzami samorządowymi, podkreślając fakt fundowania 300 zł stypendium przez Prezydenta Stalowej Woli wszystkim studentom kierunków technicznych, którzy podejmą naukę w Stalowej Woli. Podał też pod rozwagę, czy takie stypendium fundowane przez władze samorządowe dla wyróżniających się uczniów szkół średnich nie mogłoby zostać pewnym spoiwem, którego celem byłoby premiowanie osób wiążących swoją karierę z rodzinnym regionem.

 

Liczne wypowiedzi uczestników konferencji po wystąpieniach wszystkich osób w panelu dyskusyjnym świadczą na pewno o dużym zainteresowaniu tym tematem, dobrym wyborem tematów przez organizatora ARP SA Oddział w Tarnobrzegu – zarządzająca TSSE Euro Park Wisłosan  oraz konieczności kontynuowania takich spotkań w przyszłości.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję