Nasi Partnerzy

Obradowała Rada Programowa Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli

12-12-2019

W dniu 10 grudnia 2019 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Programowej Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli. Zgromadzonych gości i członków Rady powitał Dziekan WMT dr hab. Andrzej Trytek, prof. PRz.   Posiedzenie Rady rozpoczęto od wręczenia 28 absolwentom dyplomów ukończenia studiów podyplomowych o specjalności programowanie robotów przemysłowych. Dyplomy wręczali: Ewa Draus Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Janusz Zarzeczny Starosta Powiatu Stalowowolskiego oraz prof. Aleksander Mazurkow Dziekan WBMiL.

Kolejnym punktem było sprawozdanie z działalności Wydziału Mechaniczno-Technologicznego za rok 2019. Na wstępie znalazła się informacja o rekrutacji. W nowym roku akademickim na studia stacjonarne przyjęto 95 osób, natomiast w trybie niestacjonarnym na studiach I stopnia rozpoczęło studiowanie 77 studentów, a na studiach II stopnia 28 osób.

 Ważnym wydarzeniem było podpisanie porozumienia, w wyniku którego Politechnika Rzeszowska otrzymała do wykorzystania w celach dydaktycznych Program NX firmy Simens z licencjami dostępowymi dla studentów. Program jest jednym z najnowocześniejszych narzędzi wspierających projektowanie i symulacje numeryczne NX i aktualnie jest wdrażany w modułach zajęciowych prowadzonych na WMT. Ponadto w nowym roku akademickim 2019/20 wzbogacono program studiów o dwa semestry chemii, która wcześniej tradycyjnie była w obecna na tym kierunku.

Ważnym elementem studiowania jest też aktywność naukowa studentów.  Na wydziale działają dwa koła naukowe – Aero Team – Koło Naukowe Dronów oraz Koło Naukowe Informatyki Przemysłowej. W Aero Team trwają aktualnie prace nad pierwszym bezzałogowym, autonomicznym dronem napędzanym energią słoneczną. WMT planuje także stworzenie ośrodka szkolenia pilotów dronów na lotnisku w Turbii. W Kole Informatyki Przemysłowej studenci budują i programują ramię robota przemysłowego, poznają systemy identyfikacji bezprzewodowej RFID i zajmują się tematyką wykorzystania sztucznej inteligencji w przemyśle.

Wydział Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli szybko rozwija się i obecnie zatrudnia już 38 osób, w tym 33 nauczycieli akademickich. W kolejnych latach planuje się zatrudnienie jeszcze ok. 20 osób.

 WMT, jako jedyna jednostka, uczestniczy także w międzynarodowym programie DRIVES, którego zadaniem jest opracowanie kwalifikacji zawodowych dla ekspertów predyktywnego utrzymania ruchu i ekspertów w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Rozwój WMT zależy również od systematycznej rozbudowy wyposażenia dydaktycznego. Doposażenie Laboratorium Naukowo-Badawczego ze środków finansowych Politechniki Rzeszowskiej, to kwota 460 000 zł. Jeśli dodamy tu środki finansowe, które zostały wydane na utrzymanie Laboratorium Międzyuczelnianego, kwota ta wzrośnie o kolejne 120 000 zł. Dzięki tym wydatkom, Wydział ma już większość potrzebnych aparatów i urządzeń laboratoryjnych koniecznych do prowadzenia laboratoryjnych zajęć dydaktycznych, a także dysponuje wysokiej klasy sprzętem potrzebnym do prowadzenia prac naukowo-badawczych. W roku sprawozdawczym zrealizowano na tej aparaturze 15 prac inżynierskich, 7 prac magisterskich oraz dwie prace doktorskie a w trakcie realizacji są kolejne 4 prace doktorskie i dwie rozprawy habilitacyjne.

Kontakt z nowoczesnymi technologiami, pracami badawczymi zapewniają organizowane na wydziale WMT konferencje i seminaria W roku 2019 w Stalowej Woli odbyło się 5 Konferencji naukowych i 10 seminariów dla ok 800 uczestników. Warto tu wymienić np. seminarium dotyczące wykorzystania druku 3D w przemyśle (np. druk z piasku lub metalu) oraz seminarium dotyczące wirtualnego spawania, w którym omówiono zastosowanie technologii nowoczesnego, bezpieczniejszego  i tańszego kształcenia spawaczy. 

Dziekan Wydziału Mechaniczno-Technologicznego w dalszej części sprawozdania nakreślił plany do realizacji w kolejnym roku, z których najważniejsze to zwiększenie nawiązanej już wcześniej współpracy z uczelnią w Liuzhou i innymi uczelniami w Chinach w zakresie wymiany studentów i pracowników dydaktyczno-naukowych oraz możliwości odbywania praktyk i stażów. Kolejnym punktem jest pogłębianie współpracy z firmami Stalowowolskiej Strefy Gospodarczej (SSG) oraz stała promocja i wzmacnianie roli uczelni w szeroko rozumianym regionie oraz wzmożenie działalności samorządu studenckiego i powstanie kolejnych kół naukowych.

Dziekan WMT prof. Andrzej Trytek podziękował za efektywną współpracę samorządu różnych szczebli z uczelnią i podkreślił, że rozwój gospodarczy miasta w oparciu o istniejący potencjał naukowy uczelni musi także opierać się na wspomagających działaniach samorządu lokalnego, co jest szczególnie odczuwalne w Stalowej Woli. W dalszej części sprawozdania nakreślił potrzebę pozyskania kolejnych pomieszczeń dydaktycznych, gdyż w budynku WMT, ze względu na stale zwiększającą się liczebność studentów, w następnym roku akademickim może już zabraknąć  miejsca. 

Do problemów, nad którymi warto dyskutować i szukać rozwiązań Dziekan zaliczył też pomysł fundowania specjalnych stypendiów dla wyróżniających się maturzystów, które skłaniałoby ich do powiązania swojej kariery zawodowej z istniejącą  uczelnią i firmami regionu. Podkreślił także potrzebę wsparcia młodych wykszatłconych ludzi, którzy pragną rozpocząć karierę naukową na uczelni. Wspomniał też o pojawiającej się konieczności modernizacji i podniesienia standardów istniejących akademików.

Obecna na Radzie Programowej Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego pani Ewa Draus stwierdziła, że widoczny jest dynamiczny rozwój uczelni. Podkreśliła, że obecnie przygotowywana jest nowa Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2030 i konieczność wsparcia rozwoju uczelni, jako warunku rozwoju technologii i gospodarki będzie w niej na pewno podkreślona. Podkreśliła również, że w kolejnej opracowywanej strategii innowacji ważnym elementem będzie wspieranie motoryzacji, który to przemysł niesie ze sobą cały szereg innowacyjnych rozwiązań. Politechnika Rzeszowska od początku istnienia była ośrodkiem rozwoju technicznego a w nowej Strategii będzie się stawiać na innowacyjności i dobre kształcenie, co jest szansą również dla WMT W Stalowej Woli. Potencjał naukowo-dydaktyczny tego ośrodka należy lepiej wykorzystać, szczególnie istniejące Laboratorium Międzyuczelniane, które powinno dostawać więcej zleceń na badania z najbliższego otoczenia gospodarczego. Nowoczesny przemysł musi się opierać na dobrze wyposażonych ośrodkach badawczo – rozwojowych. Należy jednak bardziej dopasować się do istniejących programów wsparcia finansowego.

Dziekan WMT w odpowiedzi nawiązał do istniejącego Laboratorium Międzyuczelnianego i  zaproponował lepsze wykorzystanie jego możliwości przez firmy SSG. Istniejąca aparatura badawcza i kompetencje naukowe kadry są wystarczające do realizacji znacznie większych  projektów angażujących wiele podmiotów np. korzystając z już podpisanych umów można nawiązać współpracę naukową z uczelniami w ChRL lub innymi instytucjami. Mogłyby to być praca nad projektami pojazdów elektrycznych, inteligentnych robotów przemysłowych.

Starostwa pan Janusz Zarzeczny dodał, że w nowo tworzonej Strategii nauka znajduje się na zaszczytnym miejscu. Stwierdził też, że rozwijający się w szybkim tempie WMT jest ważnym elementem rozwoju gospodarczego, dlatego warto wzmocnić promocję tego ośrodka naukowego, z korzyścią dla studiującej tu młodzieży i firm całego regionu.

Rada Programowa po zakończonym posiedzeniu wzięła udział w organizowanej przez WMT w trzeciej edycji Konferencji Biznes-Nauka- Stalowa Wola.

Autor: dr R. Sęczyk

Fot. A. Łączek

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję