Strona: Programowanie robotów przemysłowych / Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli

Nasi Partnerzy

Programowanie robotów przemysłowych

REKRUTACJA 2021/2022

Rekrutacja trwa od 1.07.2021 do 30.09.2021


Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie jego uczestników z problemami użytkowania i programowania robotów przemysłowych. Po ukończonych studiach absolwenci będą mieli przygotowanie do pracy na stanowiskach technologów wykorzystujących roboty w procesach spawania, odlewania, obróbki cieplnej oraz kontroli. Uczestnicy studiów zostaną zapoznani z wiedzą z zakresu: robotyzacji procesów wytwarzania oraz kontroli, programowania robotów, serwisu stanowisk zrobotyzowanych.

Uczestnik studiów po ich ukończeniu otrzyma dyplom.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach przewidzianych programem studiów, uzyskanie zaliczeń, zdanie egzaminów z wyznaczonych przedmiotów oraz pozytywny wynik egzaminu końcowego.

Do egzaminu końcowego mogą przystąpić studenci, którzy uzyskali wszystkie zaliczenia i zdali egzaminy przewidziane planem studiów. Egzamin odbywa się w formie pisemnej lub ustnej. Studenci otrzymują pytania z zakresu studiowanych modułów od komisji egzaminacyjnej i odpowiadają pisemnie lub ustnie. Pozytywny wynik egzaminu końcowego jest konieczny do ukończenia studiów podyplomowych.

Odpłatność

Odpłatność za studia wynosi 2800 złotych za semestr.

Warunki i tryb rekrutacji

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez System Internetowej Rekrutacji kandydatów „SIR” poprzez stronę internetową: https://rekrutacja.prz.edu.pl/podyplomowe/rejestracja, zgodnie z regulaminem studiów podyplomowych wprowadzonym Zarządzeniem nr 56/2019 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 20 listopada 2019r.

Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest do złożenia: ankiety osobowej (wg SIR), kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, kopie dokumentu tożsamości, oświadczenie dotyczące pokrycia kosztów kształcenia (jeśli pokrywa pracodawca). W przypadku cudzoziemców inne dokumenty wymagane określone w odrębnych przepisach dotyczących studiowania przez cudzoziemców.
Studia przeznaczone są dla osób, specjalizujących się lub zamierzających specjalizować się w problematyce programowania i użytkowania robotów przemysłowych. Uczestnikami studiów mogą być osoby posiadające dyplom uczelni wyższej i tytuł inżyniera.

Studia przewidziane są dla grupy minimum 20 osób. W przypadku mniejszej ilości kandydatów decyzję o rozpoczęciu studiów podejmuje dziekan.

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 złotych.

Plan studiów

Semestr 1:

Badania nieniszczące
Diagnoza potrzeb szkoleniowych
Programowanie robotów off-line
Spajanie materiałów
Wizyty studyjne w zakładach stosujących robotyzację procesów wytwarzania
Wybrane zagadnienia robotyki
Wybrane zagadnienia z podstaw konstrukcji maszyn i zapisu konstrukcji

Semestr 2:

Diagnoza potrzeb szkoleniowych
Odlewnicze techniki wytwarzania
Programowanie robotów on-line
Programowanie robotów spawalniczych
Technologie obróbki cieplnej stopów metali
Wizyty studyjne w zakładach stosujących robotyzację procesów wytwarzania
Wybrane zagadnienia z podstaw konstrukcji maszyn i zapisu konstrukcji

Kontakt

Monika Karwan, tel.: 15 844 89 12, e-mail: m.karwan@prz.edu.pl

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję