Nasi Partnerzy

Programowanie robotów przemysłowych

REKRUTACJA 2019/2020

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie jego uczestników z problemami użytkowania i programowania robotów przemysłowych. Po ukończonych studiach absolwenci będą mieli przygotowanie do pracy na stanowiskach technologów wykorzystujących roboty w procesach spawania, odlewania, obróbki cieplnej oraz kontroli. Uczestnicy studiów zostaną zapoznani z wiedzą z zakresu: robotyzacji procesów wytwarzania oraz kontroli, programowania robotów, serwisu stanowisk zrobotyzowanych.

Uczestnik studiów po ich ukończeniu otrzyma dyplom.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach przewidzianych programem studiów, uzyskanie zaliczeń, zdanie egzaminów z wyznaczonych przedmiotów oraz pozytywny wynik egzaminu końcowego.

Do egzaminu końcowego mogą przystąpić studenci, którzy uzyskali wszystkie zaliczenia i zdali egzaminy przewidziane planem studiów. Egzamin odbywa się w formie pisemnej lub ustnej. Studenci otrzymują pytania z zakresu studiowanych modułów od komisji egzaminacyjnej i odpowiadają pisemnie lub ustnie. Pozytywny wynik egzaminu końcowego jest konieczny do ukończenia studiów podyplomowych.

Odpłatność

Odpłatność za studia wynosi 2600 złotych za semestr.

Warunki i tryb rekrutacji

 • Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez System Internetowej Rekrutacji kandydatów „SIR” poprzez stronę internetową: https://rekrutacja.prz.edu.pl/podyplomowe/rejestracja, zgodnie z regulaminem studiów podyplomowych uchwalonym przez Senat Politechniki Rzeszowskiej w dniu 25 maja 2017r.
 • Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest do złożenia: ankiety osobowej (wg SIR), kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, kopie dokumentu tożsamości, oświadczenie dotyczące pokrycia kosztów kształcenia (jeśli pokrywa pracodawca). W przypadku cudzoziemców inne dokumenty wymagane określone w odrębnych przepisach dotyczących studiowania przez cudzoziemców.
 • Studia przeznaczone są dla osób, specjalizujących się lub zamierzających specjalizować się w problematyce programowania i użytkowania robotów przemysłowych. Uczestnikami studiów mogą być osoby posiadające dyplom uczelni wyższej i tytuł inżyniera.
 • Studia przewidziane są dla grupy minimum 20 osób. W przypadku mniejszej ilości kandydatów decyzję o rozpoczęciu studiów podejmuje dziekan.
 • Opłata rekrutacyjna wynosi 85 złotych.

Plan studiów

Semestr 1:

 • Badania nieniszczące
 • Diagnoza potrzeb szkoleniowych
 • Programowanie robotów off-line
 • Spajanie materiałów
 • Wizyty studyjne w zakładach stosujących robotyzację procesów wytwarzania
 • Wybrane zagadnienia robotyki
 • Wybrane zagadnienia z podstaw konstrukcji maszyn i zapisu konstrukcji 

Semestr 2:

 • Diagnoza potrzeb szkoleniowych
 • Odlewnicze techniki wytwarzania
 • Programowanie robotów on-line
 • Programowanie robotów spawalniczych
 • Technologie obróbki cieplnej stopów metali
 • Wizyty studyjne w zakładach stosujących robotyzację procesów wytwarzania
 • Wybrane zagadnienia z podstaw konstrukcji maszyn i zapisu konstrukcji

Kontakt

Monika Karwan, tel.: 15 844 89 12, e-mail: m.karwan@prz.edu.pl

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję