Nasi Partnerzy

dr inż. Grzegorz Dzieniszewski

g_dzieniszewski.jpg

https://orcid.org/0000-0002-2712-1131

Kontakt:

e-mail: g.dzieniszew@prz.edu.pl

pok. 29

Grzegorz Dzieniszewski jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. W roku  2003 obronił rozprawę doktorską nt. „Badanie emisji spalin w kontekście oceny stanu technicznego silnika”. Posiada bogate doświadczenie akademickie zdobyte podczas pracy w  uczelniach polskich oraz znaczące doświadczenie praktyczne w zakresie diagnostyki pojazdów samochodowych oraz wdrażania systemów CAD/CAM, zdobyte podczas działalności inżynierskiej. W swojej pracy dydaktycznej jest promotorem około pięćdziesięciu prac inżynierskich oraz magisterskich.

Od roku 2020  pracuje w Zakładzie Zintegrowanych Systemów Projektowania i Tribologii.

Zainteresowania naukowe obejmują miedzy innymi: transport, logistykę i spedycję, zasilanie silników spalinowych paliwami alternatywnymi, zasilanie silników o ZS paliwami pochodzenia roślinnego, ekologię spalin, badania techniczne pojazdów oraz systemy CAD/CAM w procesach wytwórczych.

Zainteresowania dydaktyczne obejmują zwłaszcza zagadnienia konstrukcji i eksploatacji pojazdów, diagnostyki oraz problematykę projektowania i systemów CAD. Prowadzi zajęcia z przedmiotów: grafika inżynierska, podstawy konstrukcji maszyn, projektowanie odlewów CAD.

Jest autorem cyklicznych publikacji w czasopismach naukowych, zwłaszcza takich jak: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Kwartalnik Eksploatacja i Niezawodność, Teka komisji motoryzacji i energetyki rolnictwa, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe oraz zwartych publikacji naukowo – dydaktycznych.

Wybrane podręczniki akademickie i skrypty:

 1. Dzieniszewski G., Szwajka K. Wspomaganie komputerowe w grafice inżynierskiej z wykorzystaniem programu AutoCAD, Skrypt UR, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, ISBN 978-83-7338-209-1
 2. Dzieniszewski G., Szwajka K. Diagnostyka pojazdów i maszyn wspomagana komputerowo, Skrypt UR, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, ISBN 978-83-7338-289-3
 3. Dzieniszewski G., Zając G., Krzaczek P. Modelowanie bryłowe w komputerowym wspomaganiu projektowania części silników i pojazdów, Podręcznik akademicki, Lublin, ISBN 978-83-922409-7-6

 

Wybrane monografie naukowe:

 1. Dzieniszewski G., Kuboń M.: Monografia Aktualne Problemy Logistyki, Tom I, 2017. ISBN 978-83-60184-96-7;
 2. Dzieniszewski G., Kuboń M.: Monografia Aktualne Problemy Transportu, Tom II, 2017. ISBN: 978-83-60184-97-4;
 3. Dzieniszewski G., Kuboń M.: Monografia Logistyka Dla Regionu, 2018. ISBN 978-83-64377-27-3.
 4. Dzieniszewski G., Kuboń M.: Monografia Mechatronika i Telematyka w Logistyce, 2019. ISBN 978-83-64377-440

Wybrane publikacje:

 1. Dzieniszewski G., Piekarski W. Analiza możliwości doładowania silnika o ZI zasilanego gazem LPG Kwartalnik Eksploatacja i Niezawodność, zeszyt 1/2004, Eksploatacja i Niezawodność, Lublin 2004, Strona 19-30
 2. Dzieniszewski G., Piekarski W. Badanie emisji spalin w kontekście oceny stanu technicznego układu TPC, Teka komisji motoryzacji i energetyki rolnictwa PAN oddział Lublin 2004, Strona 160-184
 3. Dzieniszewski G. Evaluation of the technical state of an engine PRC system by means of fumes contents, Teka komisji motoryzacji i energetyki rolnictwa, PAN oddział Lublin 2005, Strona 177-191
 4. Dzieniszewski G, Piekarski W. Temperatura spalin jako sygnał diagnostyczny w ocenie stanu technicznego silnika, Problemy inżynierii rolniczej w aspekcie rolnictwa zrównoważonego – materiały konferencyjne, Wydział Inżynierii Produkcji, AR Lublin 2005, Strona 104 - 105
 5. Dzieniszewski G. Ekonomiczne i ekologiczne aspekty zasilania autobusów miejskich gazem CNG, Problemy inżynierii rolniczej w aspekcie rolnictwa zrównoważonego – materiały konferencyjne, WIP AR, Wydawnictwo Akademii Rolniczej Lublin 2005, Strona 48-49
 6. Dzieniszewski G. Wybrane problemy zasilania silników Diesla nisko przetworzonym olejem rzepakowym, Ekoenergia 2005 – materiały pokonferencyjne WIP AR Lublin 2005, Strona 21 - 23
 7. Dzieniszewski G., Piekarski W. The selected problems of feeding diesel engines with low-processed rape oil, Eksploatacja i Niezawodność 3/2006, PNTTE Warszawa 2006, Strona 58 – 66
 8. Dzieniszewski G., Piekarski W. Wpływ zużycia tulei cylindrowej na parametry pracy silnika i temperaturę spalin, Inżynieria Rolnicza 6/2006, Kraków 2006, PTIR – Kraków 2006, Strona 125 – 133
 9. Dzieniszewski G. An analysis of the supercharge possibilities of a spark-ignition lpg engine, International Scientific Conference – Automation and information in controlling of processses, Technicka Univerzita vo Zvolene, Zvolen 2006, Strona 43 – 50
 10. Dzieniszewski G., Krzaczek P., The economic and ecological aspects of driving city buses with CNG gas on an example of Rzeszów, Eksploatacja i Niezawodność 1/2007, PNTTE, Warszawa, 2007, Strona 6 – 12
 11. Dzieniszewski G. Aspekty ekologiczne, ekonomiczne i techniczne stosowania roślinnych paliw alternatywnych, Ekoenergia 2007 – materiały pokonferencyjne, WIP AR, Wydawnictwo Akademii Rolniczej Lublin 2007, Strona 15- 16
 12. Dzieniszewski G., Zając G. Olej rzepakowy jako alternatywa paliw konwencjonalnych, Ekoenergia 2007 – materiały pokonferencyjne, WIP AR, Wydawnictwo Akademii Rolniczej Lublin 2007, Strona 17- 18
 13. Dzieniszewski G. Wybrane problemy zasilania silnika Diesla zużytym olejem roślinnym, Inżynieria Rolnicza 6/2007, PTIR - Kraków 2007, Strona 49-57
 14. Dzieniszewski G. Wybrane problemy stosowania biopaliw do zasilania silników z zapłonem samoczynnym, Inżynieria Rolnicza 10/2008, PTIR - Kraków 2008, Strona 39-45
 15. Dzieniszewski G., Zając G., Krzaczek P. Modelowanie bryłowe w komputerowym wspomaganiu projektowania części silników i pojazdów, Podręcznik akademicki, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin 2009, ISBN 978-83-922409-7-6, Stron 210
 16. Dzieniszewski G. Gospodarka odpadami i logistyka, rozdział pt.: Postęp naukowo-techniczny w gospodarce odpadami i recyklingu na przykładzie województwa podkarpackiego, Monografia, PAN Lublin i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, WIP, ISBN 83-89503-77-8, Lublin 2009, Strony 5 – 19
 17. Dzieniszewski G., Kraczek P. Biopaliwa i smary ekologiczne, rozdział pt.: Ekonomiczne i ekologiczne aspekty stosowania biopaliw do napędu silników tłokowych, Monografia, Lublin 2009, PAN Lublin i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, WIP, ISBN 83-89503-75-1, Strony 32 – 41
 18. Dzieniszewski G. Gospodarka odpadami i logistyka, rozdział pt.: Recykling w motoryzacji, Monografia, Lublin 2009, PAN Lublin i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, WIP, ISBN 83-89503-77-8, Strony 5 – 19
 19. Dzieniszewski G. Wybrane aspekty ekologiczne i ekonomiczne zasilania silników Diesla paliwami roślinnymi, Inżynieria Rolnicza 6(115) / 2009 ISSN 1429- 7264, PTIR - Kraków 2009, 6(115)/2009
 20. Dzieniszewski G. An analysis of the feeding possibilities of Diesel engines with low-processed rape oil., Technicka Univerzita vo Zvolene, Zvolen 2009, Technicka Univerzita vo Zvolene, ISBN 978-80-228-2029-5, Strony 43 – 51
 21. Dzieniszewski G. Celowość stosowania biopaliw do napędu autobusów, Radom, 11/2010, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878, Strony 65-76
 22. Dzieniszewski G. Technical problems of spark-ignition supercharged engines and ecelogical advantages of gas engines, Radom, 11/2010, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878, Strony 77-83
 23. Dzieniszewski G. Wybrane problemy zasilania autobusów miejskich gazem CNG, Radom, 11/2010, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878, Strony 85-94
 24. Dzieniszewski G, Krzaczek P. Analysis of energetic parameters of John Deer 6620 agricultural tractors, Rzeszów 2010, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej – Mechanika z. 80, ISSN 0209-2689, Strony 151-157
 25. Dzieniszewski G. Wybrane aspekty techniczne i ekologiczne zasilania silników Diesla paliwami pochodzenia roślinnego, Rzeszów 2010, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej – Mechanika z. 82, ISSN 0209-2689
 26. Dzieniszewski G. Utylizacja zużytego oleju roślinnego w procesie spalania w silniku o zapłonie samoczynnym, Rzeszów 2010, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej – Mechanika, ISSN 0209-2689

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję