Strona: dr inż. Janusz Czaja / Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli

Nasi Partnerzy

dr inż. Janusz Czaja

jczaja.jpg

Kontakt:

e-mail: j.czaja@prz.edu.pl
pok. 124
(Budynek WMT PRz, Stalowa Wola, Kwiatkowskiego 4) 

Jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Hucie Stalowa Wola SA początkowo na stanowisku konstruktora oprzyrządowania technologicznego, obecnie jako doradca Zarządu ds. technicznych.

W 2013 uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Tematem pracy doktorskiej była „Analiza cech mechanicznych i materiałowych elementów połączeń silnie obciążonych połączeń śrubowych”.  Praca została zrealizowana w ramach projektu kluczowego „Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym” i dotyczyła projektowania, zagadnień materiałowych i technologicznych oraz metod oceny elementów połączeń silnie obciążonych.

W 2017 roku rozpoczął pracę na stanowisku adiunkta na Wydziale Mechaniczno – Technologicznym Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli.

Interesuje się zagadnieniami związanymi z projektowaniem technologii w budowie maszyn i sprzętu oraz metody komputerowe stosowane w projektowaniu.

Członek Komitetu Naukowego czasopisma „Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe”.

Członek Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich. 

Dydaktyka:

Prowadzi zajęcia z przedmiotu: Technologia budowy maszyn.

Dorobek naukowy

Publikacje:

 • Czaja J.; Śliwa R.: Sposób wytwarzania pierścieni osadczych sprężynujących. Rudy Metale. R42, nr 11/1997.
 • Czaja J.; Śliwa R.: Problemy konstrukcyjno – technologiczne w kształtowaniu podkładek do połączeń wysoko – wytrzymałościowych. Rudy i Metale Nieżelazne, R45, nr 4/2000.
 • Czaja J.: CAD w technologii wytłaczania wyrobów. CAD/CAM Forum,  10/2001.
 • Czaja J.; Śliwa R.: Analiza wpływu cech geometrycznych podkładki na parametry pracy połączenia gwintowego silnie obciążonego. Rudy i Metale Nieżelazne, R46, nr 11/2001.
 • Czaja J.: Komputerowe wspomaganie obliczania rozwinięć w technologii tłoczenia wyrobów osiowo-symetrycznych i prostokątnych. Obróbka Plastyczna Metali, Tom XII, nr 4/2001.
 • Czaja J.: CAD w technologii gięcia blach. CAD/CAM Forum, 1/2002.
 • Czaja J.; Śliwa R.: Analiza zmienności parametrów połączenia śrubowego z wykorzystaniem MES. Rudy i Metale Nieżelazne, R48, nr 10-11/2003.
 • Czaja J.; Śliwa R.: Wpływ parametrów technologii wytwarzania na cechy warstwy wierzchniej podkładek stosowanych do połączeń silnie obciążonych. Rudy i Metale Nieżelazne, R50, nr 10-11/2005.
 • Czaja J.; Śliwa R.: Modelowanie połączeń śrubowych z weryfikacją przyjętych modeli. Archive of Metallurgy and Materials, Vol. 52, Issue 2, 2007.
 • Czaja J.; Bernaczek J.; Śliwa R.: Analiza pól odkształceń i naprężeń w połączeniach śrubowych z wykorzystaniem elastooptyki. Rudy i Metale Nieżelazne, R56, nr 11/2011.

Konferencje:

 • Czaja J., Śliwa R.: Analiza zmienności parametrów połączenia śrubowego z wykorzystaniem MES. Konferencja Odkształcalność Metali i Stopów, Łańcut 2003.
 • Czaja J., Śliwa R.: Wpływ parametrów technologii wytwarzania na cechy warstwy wierzchniej podkładek stosowanych do połączeń silnie obciążonych. Konferencja Odkształcalność Metali i Stopów, Bezmiechowa 2005.
 • Czaja J., Śliwa R.: Modelowanie połączeń śrubowych z weryfikacją przyjętych modeli. Konferencja PLASTMET Łańcut 2006.
 • Czaja J., Śliwa R.: Elastooptyka w modelowaniu połączeń śrubowych. Konferencja PLASTMET Łańcut 2010.

 Dorobek naukowy (KLIKNIJ)

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję