Strona: dr inż. Piotr Mendelowski / Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli

Nasi Partnerzy

dr inż. Piotr Mendelowski

mendelowski_foto.jpg

Kontakt:

e-mail: p.mendelowski@prz.edu.pl

pokój nr 09 (WMT)

Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

Po ukończeniu studiów podjął pracę w Laboratorium Badawczym zajmując się głównie badaniami zespołów oraz całych maszyn budowlanych pracując kolejno:

- 1987 – 2001 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Ziemnych Transportowych, 
Stalowa Wola, Akredytowane Laboratorium Badawcze, Dział Badań Maszyn, jako technolog, samodzielny technolog, specjalista technolog, starszy specjalista technolog, główny specjalista

- 2001 - 2012  HSW S.A. – Biuro Rozwoju, Stalowa Wola, Akredytowane Laboratorium Badawcze, jako Główny Specjalista badań technicznych, Główny Specjalista ds. badań zespołów

- 2012 - 2019  LiuGong Dressta Machinery Sp. z o.o., Departament Badań i Rozwoju, Stalowa Wola, Akredytowane Laboratorium Badawcze jako Kierownik Działu Badań Zespołów

 

W 2000 roku obronił pracę doktorską w Instytucie Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Tytuł pracy: Wpływ niezgodności kinematycznej układów napędowych na energochłonność ruchu pojazdów przemysłowych.

 

W 2019 roku podjął pracę na Politechnice Rzeszowskiej.

 

Zainteresowania zawodowe dr inż. Piotra Mendelowskiego obejmują zagadnienia związane z maszynami budowlanymi a w szczególności układami napędowymi i hydraulicznymi.

  

Członkostwo w organizacjach:

 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

 

Dydaktyka:

 • Prowadzi zajęcia z przedmiotów: Napędy i sterowanie maszyn, Układy napędowe pojazdów specjalnych i specjalizowanych.

 

Dorobek naukowy:

Publikacje:

 1. Mendelowski P., Szymendera S.: Dlaczego ładowarka z napędem hydrostatycznym ? Przegląd Mechaniczny nr 17-18/95.

Konferencje:

 1. Mendelowski P.: Zastosowanie techniki mikrokomputerowej do obliczeń synchronizatorów samochodowych mechanicznych skrzynek biegów. I Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych, Błażejewo 1987.
 2. Mendelowski P., Szymendera S.: Regulator elektroniczny hydrostatycznego układu napędowego maszyn budowlanych. VII Konferencja „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych”, Zakopane 1994.
 3. Bielica W., Mendelowski P.: Zastosowanie aparatury termowizyjnej do wyznaczania współczynnika przenikania ciepła ścian budynków mieszkalnych. II Ogólnopolska Konferencja Termografii i Termometrii w podczerwieni, Porąbka - Kozubnik 1994.
 4. Mendelowski P., Michalski J., Szymendera S.: Ładowarka kołowa z napędem hydrostatycznym HLK-100A. VIII Konferencja „Problemy Maszyn Roboczych”, Zakopane 1995.
 5. Czerniecki M., Mendelowski P., Szymendera S.: Tłumienie kołysania wzdłużnego ładowarki. VIII Konferencja „Problemy Maszyn Roboczych”, Zakopane 1995, Przegląd Mechaniczny nr 19/95.
 6. Mendelowski P., Szymendera S.: Ładowarka kołowa Ł-35SR sterowana radiowo. Konferencja Naukowo-Techniczna „Nauka i Praktyka w Rozwoju uzbrojenia i Sprzętu Inżynieryjnego”, Szklarska Poręba 1995, Seminarium Naukowe „Projektowanie i Eksploatacja Maszyn”, Stalowa Wola 1995.
 7. Bączkowski M., Mendelowski P.: Ocena stanu technicznego maszyn budowlanych na podstawie zawartości zanieczyszczeń mechanicznych w próbkach oleju. II Konferencja Naukowa „Metody doświadczalne w budowie i eksploatacji maszyn”. Szklarska Poręba 1995.
 8. Mendelowski P., Szymendera S.: Przegląd rozwiązań hydrostatycznych układów napędowych stosowanych w ładowarkach budowlanych. IX Konferencja „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych” i VIII Konferencja Naukowa „Problemy w Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Hutniczych i Ceramicznych”, Zakopane 1996.
 9. Mendelowski P., Szymendera S.: Wheel Loader as All Purpose Machine. Międzynarodowa Konferencja „Off-Road Machines and Vehicles in Theory and Practice”, Wrocław 1996.
 10. Szymendera S., Mendelowski P., Latawiec G.: Ładowarka kołowa z hydraulicznym stabilizatorem jazdy. XII Konferencja Naukowa „Problemy rozwoju maszyn roboczych”, Zakopane 1999.
 11. Mendelowski P., Dudziński P.: Wpływ niezgodności kinematycznej układu napędowego ładowarki na wartość zużycia paliwa. XII Konferencja Naukowa „Problemy rozwoju maszyn roboczych”, Zakopane 1999.
 12. Mendelowski P.: Sprawności wybranych elementów układu napędowego mobilnych maszyn roboczych z napędem 4x4. IV Konferencja Naukowa „Metody doświadczalne w budowie i eksploatacji maszyn”, Wrocław – Szklarska Poręba 1999.
 13. Mendelowski P., Dudziński P.: Problemy sprawności układu napędowego wieloosiowego pojazdu przemysłowego. XIII Konferencja Naukowa „Problemy rozwoju maszyn roboczych”, Zakopane 2000.
 14. Dudziński P., Mendelowski P.: Podstawowe wskaźniki eksploatacyjne dwuosiowego pojazdu przemysłowego w aspekcie niezgodności kinematycznej układu napędowego. XII Konferencja „Napęd, sterowanie, automatyzacja maszyn roboczych i pojazdów”, Rynia 2000.
 15. Martyna M., Mendelowski P., Kocjan B., Banach A.: Automatyzacja pomiarów charakterystyk przekładni hydrokinetycznych. XVIII Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. Zakopane 2005.
 16. Ciozda A., Mendelowski P.: Wybrane problemy wprowadzania dyrektyw Unii Europejskiej do konstrukcji maszyn budowlanych. Targi BUMASZ. Poznań 2012.
 17. Ciozda A., Mendelowski P.: Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa maszyn w świetle przepisów Unii Europejskiej, na przykładzie maszyn budowlanych LIUGONG MACHINERY (POLAND) Sp. z o.o. (dawnej Huta Stalowa Wola). Targi AUTOSTRADA. Kielce 2012.
 18. Ciozda A., Mendelowski P.: Bezpieczeństwo najważniejszym zagadnieniem w konstrukcji maszyn budowlanych produkowanych przez LIUGING MACHINERY (POLAND) Sp. z o.o.. Targi MASZBUD. Kielce 2013.
 19. Ciozda A., Mendelowski P.: Badania stanowiskowe zespołów maszyn gwarantem bezpieczeństwa oraz trwałości maszyn produkowanych przez LIUGONG DRESSTA MACHINERY Sp. z o.o.. Targi MASZBUD. Kielce 2014.

 

Badania dla przemysłu i podmiotów gospodarczych:

Główne prace badawcze zrealizowane samodzielnie lub pod kierownictwem Piotra Mendelowskiego:

 1. Praca z Dziale Badań Maszyn Laboratorium Badawczego
 • Badania ładowarek HLK-100A, HLK-100 - były one w tamtym okresie pierwszymi ładowarkami o napędzie hydrostatycznym w Polsce.
 • Badania ładowarki Ł-35SR sterowanej radiowo - jedyna maszyna budowlana produkowana przez HSW, która miała taką opcję.
 • Badania handlera HD-32 - wielofunkcyjny nośnik osprzętów.
 • Badania PAT spycharek TD-7H, TD-8H, TD-9H - małe spycharki których produkcja była uruchamiana przez HSW.
 • Badania PAT ładowarki 520C - nowa seria maszyn uruchamiana przez HSW.
 • Badania ładowarki Ł-35B - zmodernizowana ładowarka Ł-35.
 • Badania PAT ładowarki 540 - zmodernizowana pod wymagania firmy DRESSER ładowarka Ł-35.
 • Badania ładowarki 530 – maszyna w całości zaprojektowana i wykonana w OBRMZiT.
 • badania maszyn budowlanych mających na celu sprawdzenie spełnienia wymagań dla uzyskanie znaku „CE”,
 • szereg badań modernizowanych zespołów maszyn budowlanych oraz dodatkowych, specjalistycznych osprzętów np. tłumiki komorowe w układzie hydraulicznym ładowarek, wysięgnik WA-250, układ stabilizacji jazdy ładowarek, elektroniczno-hydrauliczne sterowanie skrzynią biegów, łyżka wysokiego wysypu, różne wersje układów skrętu,
 • pomiary termowizyjne - wykonywanie ekspertyz z zakresu oceny stanu izolacji cieplnych budynków, kotłów, stacji transformatorowych i linii wysokiego napięcia wg własnych metodyk badawczych.

  2. Praca w Dziale Badań Zespołów Laboratorium Badawczego
 • pomiary hałasu maszyn,
 • pomiary drgań ogólnych i miejscowych,
 • pomiary tensometryczne,
 • badania konstrukcji chroniącej operatora ROPS i FOPS,
 • badania trwałościowe oraz funkcjonalne skrzyń biegów,
 • badania trwałościowe oraz funkcjonalne przekładni hydrokinetycznych,
 • badania charakterystyk silników spalinowych,
 • badania trwałościowe przekładni bocznych,
 • badania wytrzymałościowe łańcuchów gąsienicowych,
 • badania wytrzymałościowe wałów napędowych,
 • badania trwałościowe chłodnic,
 • badania trwałościowe oraz funkcjonalne siłowników hydraulicznych,
 • badania zaworów hydraulicznych,
 • badania pomp i silników hydraulicznych,
 • badania stanowiskowe różnych części maszyn budowlanych,
 • badania trwałościowe i wytrzymałościowe izolatorów kompozytowych i ceramicznych (współpraca z Instytutem Energetyki),
 • prace zlecone przez różne elektrownie w Polsce mające na celu wykonanie modernizacji zespołów układów napędowych.

 

Dr inż. Piotr Mendelowski jest autorem lub współautorem kilkunastu procedur badawczych stosowanych w Laboratorium Badawczym.

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję