Strona: dr inż. Józef Brzęczek / Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli

Nasi Partnerzy

dr inż. Józef Brzęczek

jb.jpeg

ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0002-2431-9142

Kontakt:
pok: WMT. 18
tel. 17 743 26 13
e-mail: j.brzeczek@prz.edu.pl

Konsultacje:
Poniedziałek: 13:00 do 14:45
Czwartek: 13:00 do 14:45

Adiunkt w Zakładzie Wytwarzania Komponentów i Organizacji Produkcji, Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej.


1. Wykształcenie i przygotowanie zawodowe:

  • 1980 r.  mgr inż. – Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa: specjalność: lotnictwo,  specjalizacja, samoloty i płatowce, Dyplom Nr 66;
  • 1981 r. Szkoła Oficerów Rezerwy przy Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie – ppor. nawig. – PF/86/Pchor. 20-12-1980 Uchwała RP z dnia 15-04-1981;
  • 1990 r.  I stopień specjalizacji zawodowej inżyniera w zakresie projektowanie i konstrukcja płatowców – kierunek specjalizacji: Sprzęt transportowy powietrzny – NOT /I-17-1155/SIMP/90/;
  • 1993 r. Rzeczoznawca SIMP z zakresu “Sprzęt Lotniczy i szybowcowy” - Lista rzeczoznawców SIMP - Nr 9081;
  • 2004 r. Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Rachunkowość i Finanse – studia podyplomowe. Dyplom Nr 127/RiF/Rz.;
  • 2007 r. dr nauk technicznych - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Dyplom Nr 199;
  • 2016 r. Ekspert Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych – Upoważnienie Nr 100/16.

2. Doświadczenie zawodowe:

Około 40 – letnie doświadczenie w polskim przemyśle lotniczym: WSK PZL Mielec (konstruktor), WSK PZL Krosno (konstruktor, członek zespołu wdrożeniowego, Dyrektor Produkcji i Członek Zarządu), Aviomechanika Sp. z o.o. (Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny), Zakłady Lotnicze Margański & Mysłowski Sp. z o.o. (Prezes Zarządu, Kierujący Organizacją Projektującą), PZL Mielec A Sikorsky Company (Dyrektor Organizacji Projektującej), Urząd Lotnictwa Cywilnego – Inspektor (m.in. certyfikacja wyrobów lotniczych).

3. Zainteresowania naukowe:

mechanika lotu, projektowanie i konstrukcja samolotu, technologia samolotu, produkcja jednostkowa i małoseryjna, pomiary geometryczne, historia techniki, eksploatacja obiektów technicznych.

4. Publikacje (wybrane):

1. Banasik M., Brzęczek J., Dworak J., Spawanie laserowe wymienników ciepła o konstrukcji panelowej Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach Nr 6 /2004;
2. Brzęczek J., Muzykiewicz W., Szeja G., Modyfikacja procesu tłoczenia wytłoczek ze stopów niklu pod kątem ograniczenia wad wytłoczek Pro-Tech-Ma ’05, Rzeszów 2005;
3. Brzęczek J., Presumptions for management system of small and medium production plants Pro-Tech-Ma ’07,  Rzeszów – Bezmiechowa 2007;
4. Sokołowski P., Brzęczek J., Problemy kontroli i odbioru jakościowego części w produkcji małoseryjnej Acta Mechanica Slovaca Kośice, 3-A 2008, Roćnik 12;
5. Źródła zmienności czasu realizacji zleceń w pewnej firmie przemysłu lotniczego. [The sources of order execution variability in some aviation industry company] Ewa Gajoszek, Roger Książek, Waldemar Kaczmarczyk, Józef Brzęczek // Wy-brane Zagadnienia Logistyki Stosowanej / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk; ISBN 978-83-60560-34-1. 2008 nr 5 s. 184–191;
6. Brzęczek J., “On time” deliveries when considering attainment and forgetfulness of production habits effects Pro-Tech-Ma ‘ 09 Rzeszów – Bezmiechowa 2009;
7. Brzeczek J., Organizacyjne aspekty przygotowania i realizacji produkcji małoseryjnej. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Mechanika z. 78;
8. Grzelka J., Cupiał K., Pyrc M., Dużynski A., Gruca M., Brzęczek J., Zboś T., Research of airfuel mixture combustion in the intake port of the piston engine” PTNSS–2011–SC–137;
9. Grzelka J., Cupiał K., Pyrc M., Dużynski A., Gruca M., Brzęczek J., Zboś T. “The accidental ignition of air-fuel mixture combustion in the intake port of the piston engine” Aircraft Engineering and Aerospace Technology - AEAT-Jan-2012-0014;
10. Brzeczek J., Gruszecki H., Pieróg L., Pietruszka J..Badania zmęczeniowe nowego podwozia głównego samolotu M28 - Fatigue of Aircraft Structures - Konferencja IL Warszawa 12-13,01,2012 (Issue 2011);
11. J. Brzęczek, H. Gruszecki, L. Pieróg, F. Deszcz, J. Pietruszka „Stress analysis of the PZL M28 airframe subjected to repairs during fatigue tests” Publikacja IL Vol. 1 (2012) 70-75 10.2478/v-10164-012-0058-1;
12. Brzęczek J., Poddostawca w warunkach produkcji małoseryjnej VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Zarządzanie rozwojem organizacji”; Spała 15-17 maj 2013 r., Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Organizacja i Zarządzanie Nr 54, Łódź 2013;
13. P. Golec, J. Brzęczek „Meeting Reliability Requirements for rotor ice protection system design.” Diagnostyka Vol. 15, No 1, Warszawa 2014;
14. J. Brzęczek, H. Gruszecki, L. Pieróg, J. Pietruszka „Selected aspects related to metallic airframe fatigue tests plan preparation” IL 2014 Vol. 1 (2014) 102-106 10.1515/fas-2014-0010;
15. J. Brzęczek, H. Gruszecki, L. Pieróg, J. Pietruszka „Full scale fatigue test of new undercarriage for commuter aircraft” IL Vol. 1 (2014) 107-112 10.1515/fas-2014-0011;
16. P. Nieckarz, J. Brzęczek „Symulacja wpływu głównych czynników na efekty przemian fazowych przechłodzona ciecz-ciało stałe na powierzchni profilu lotniczego w czasie lotu w warunkach oblodzenia” – Monografia po konferencji „Zastosowanie analizy termodynamicznej do opisu zjawisk fizycznych i urządzeń energetycznych” Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej Rzeszów 2014;
17. J. Brzeczek, J. Pietruszka, Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.; R. J. Flemming; B. C. Bernstein, Leading Edge Atmospherics.“Certification Flight Tests in Natural Icing of the PZL Mielec M28 Commuter Turboprop Airplane”  Praha SAE 2015 International Conference on Icing of Aircraft, Engines, and Structures 22-25 June 2015 Prague, Czech Republic;
18. A. Rudawska, D.,Stančeková, J.,Brzęczek, “The visual method in quality assessment of singlelap adhesive joints”,  Advances in Science and Technology Research Journal; Volume 10, No. 31, Sept. 2016, pages 109–118;
19. Brzęczek J, Mikrut S. The use of photogrammetry for special flight tests. Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability 2017; 19 (4): 598–604;
20. Zarządzanie organizacjami - Praca zbiorowa pod redakcja Piotra Lenika. PWSZ Krosno 2018. Część III, Rozdz. XI, Brzęczek J., „Rentowność produkcji”. (str. 255 - 285);
21. Kubryn M. Gruszecki H., Pieróg L., Pietruszka J., PZL MIELEC, Brzęczek J. POLITECHNIKA RZESZOWSKA, The Fatigue Life of Cables in Aircraft Flight Control Systems. The Journal of Institute of Aviation, Volume 2018, Issue 10 (Dec 2018) page 53. Warsaw. ISSN 2300 - 7591;
22. Brzęczek J.  Examination of aircraft's cable control systems tension. Adv. Sci. Technol. Res. J. 2019; 13(2):65–71.

5. Zrealizowane projekty przemysłowe (wybrane) – członek zespołów, kierujący zespołami:

1. Pełny proces projektowy, wdrożeniowy (produkcja seryjna) i certyfikacyjny - w tym badania zmęczeniowe, dwumiejscowego szybowca metalowego KR-03A „Pu-chatek”. Certyfikaty: polski, amerykański, australijski i nowozelandzki i kanadyjski. Projekt w całości sprzedany firmie Barry Aviation (USA) – szybowiec oferowany pod nazwą „Peregrine”;
2. Dwusilnikowy, czteromiejscowy kompozytowy Samolot EM 11c „Orka”. Europejski Certyfikat Typu Nr EASA A.115 zgodnie z wymaganiami CS 23;
3. Certyfikacja dopuszczająca samolot M28-05 do lotów w znanych warunkach oblodzeniowych – certyfikaty: MCA 10045311 (EASA), TD0328CE-A (FAA);
4. Uzyskanie zatwierdzenia rozszerzenia resursu samolotu M28-05 do 25 000 h lotu, Certyfikat EASA MCA 10047556.

6. Udział w konferencjach (wybrane):

1. EEC 2009 – The European Economic Congress 2009 Katowice, 15-17 kwietnia 2009 r. Panelista: Sesja - Przemysł lotniczy;
2. EEC 2010 – The European Economic Congress 2010 Katowice, 31 maja ­ 2 czerwca 2010 r. Panelista: Sesja - Przemysł lotniczy;
3. 14 Konferencja Project Management, Rzeszów 7-9 listopada 2010 roku. Prelegent: Jak w warunkach małego przedsiębiorstwa zbudować polski innowacyjny produkt high-tech. (na przykładzie EM-11c Orka);
4. Konferencja Innowacyjność Akademicka – nowe wyzwania dla nauki i przedsiębiorczości - Bielsko-Biała 28  marca  2011 r.: Prelegent: Podstawowe problemy i antynomie w projektowaniu statków powietrznych;
5. Konwencja Badań i Innowacji 2013 – Warszawa 28-29 listopada 2013 r., Ministerstwo Gospodarki; Prelegent: Szanse na rozwój polskich technologii lotniczych;
6. Pietruszka J., Kubryn M, Gruszecki H., Pieróg L. (Polskie Zakłady Lotnicze, Mielec, Poland), Brzęczek J., (Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, Poland) PZL M28 Airplane Service Life Extension Activities (Poster sesion CAF 2019 – 36-th Conference & 30-th Symposium of the International Committee on Aeronautical Fatigue and Structural Integrity, Poland, Kraków 2-7 June 2019).

Dorobek naukowy (KLIKNIJ)

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję