Strona: dr Andrzej Chmielowiec / Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli

Nasi Partnerzy

dr Andrzej Chmielowiec

andrzej_chmielowiec_head_2019.jpg

Kontakt:

e-mail: achmie@prz.edu.pl      pok: WMT.27

WWW: achmie.v.prz.edu.pl

Jest absolwentem Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukończeniu studiów w 2003 roku pracował jako matematyk-programista w firmach zajmujących się ochroną informacji.

W 2007 roku rozpoczął studia doktoranckie w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. Pracę doktorską pod kierunkiem dra hab. Janusza Szczepańskiego, prof. IPPT PAN obronił z wyróżnieniem w 2012 roku. Praca zatytułowana Wydajne metody generowania bezpiecznych parametrów algorytmów klucza publicznego dotyczyła opracowania nowego, równoległego  algorytmu mnożenia wielomianów i liczb.

Od 2013 roku związany jest z Politechniką Rzeszowską.

Pracuje na stanowisku Kierownika w Zakładzie Informatyzacji i Robotyzacji Procesów Przemysłowych.

Pełni funkcję Prodziekana Wydziału Mechaniczno-Technologicznego.

Zainteresowania naukowe dra Andrzeja Chmielowca obejmują zagadnienia związane z modelowaniem matematycznym, kryptograficznymi aspektami ochrony informacji oraz algorytmami obliczeniowymi.

Członkostwo w organizacjach:

 • Członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej Juniorów

Dydaktyka:

 • Prowadzi zajęcia z przedmiotów: Technologia informacyjna, Matematyka numeryczna, Badania operacyjne, Informatyka.
 • Opiekun Koła Naukowego Informatyki Przemysłowej.

Najważniejsze osiągnięcia w działalności naukowo-dydaktycznej:

 • Nagroda za najlepszy artykuł: Best Paper Award of the 24th International Conference on Enterprise Information Systems (Artificial Intelligence and Decision Systems.)
 • Nagroda za najlepszy artykuł: Best Paper Award of the 2012 International Conference (Parallel and Distributed Computing).

Dorobek naukowy:

Publikacje:

 • Chmielowiec A., Klich L., Application of python libraries for variance, normal distribution and Weibull distribution analysis in diagnosing and operating production systems, Diagnostyka, vol. 22(4), str. 89-105, 2021.
  https://doi.org/10.29354/diag/144479
 • Chmielowiec A., Woś W., Gumieniak J. Viscosity Approximation of PDMS Using Weibull Function, Materials, vol. 14(20), art. 6060, 2021.
  https://doi.org/10.3390/ma14206060
 • Chmielowiec A., Algorithm for error-free determination of the variance of all contiguous subsequences and fixed-length contiguous subsequences for a sequence of industrial measurement data, Computetional Statistics, vol. 36(4), str. 2813-2840, 2021.
  https://doi.org/10.1007/s00180-021-01096-1
 • Chmielowiec A., Litwin, P., Efficient Inverted Index Compression Algorithm Characterized by Faster Decompression Compared with the Golomb-Rice Algorithm, Entropy, vol. 23(3), art. 296, 2021.
  https://doi.org/10.3390/e23030296
 • Chmielowiec A., Homik W., Analytical modelling of the linear wear of the inside of a pipe transporting loose materials, Diagnostyka, vol. 19(4), str. 89-95, 2018.
  https://doi.org/10.29354/diag/99087
 • Chmielowiec A., Fixed points of the RSA encryption algorithm, Theoretical Computer Science, vol. 411(1), str. 288-292, 2010.
 • Chmielowiec A., Primality proving with Gauss and Jacobi Sums, Journal of Telecommunications and Information Technology, vol. 4, str. 69-75, 2004.

Rozprawy, monografie i rozdziały w monografiach:

 • Chmielowiec A., Klich L., Analiza statystyczna dużych zbiorów danych w kontroli jakości i utrzymaniu ruchu, Materiały, Technologie, Konstrukcje, Eksploatacja 6 - Predykcja w układach mechanicznych i automatycznych 2021 - modelowanie statystyczne i sztuczna inteligencja, str. 13-76, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2021.
  https://depot.ceon.pl/handle/123456789/20857
 • Chmielowiec A.,Rozkład Weibulla i jego zastosowanie w procesie optymalizacji kosztów eksploatacji elementów nienaprawialnych, Materiały, Technologie, Konstrukcje, Eksploatacja 1 - Predykcja w układach mechanicznych i automatycznych 2020 - modelowanie matematyczne i statystyczne, str. 45-73, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2020.
  https://depot.ceon.pl/handle/123456789/19465
 • Chmielowiec A., Homik W.,Modelling of a Torsional Vibrations Viscous Damper Using Hydrodynamic Theory of Rotating Elements Lubrication, Materials, Technologies, Constructions - Constructions and design, str. 5-22, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2019.
  https://depot.ceon.pl/handle/123456789/18305
 • Chmielowiec A., Implementation of the Mountain Clustering Method and Comments on its Practical use for Determining Cluster Centers, Materials, Technologies, Constructions - Constructions and design, str. 45-56, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2019.
  https://depot.ceon.pl/handle/123456789/18295
 • Chmielowiec A., Parallel Algorithm for Multiplying Integer Polynomials and Integers, IAENG Transactions on Engineering Technologies Lecture Notes in Electrical Engineering, vol. 229, str. 605-616, 2013.
 • Chmielowiec A., Wydajne metody generowania bezpiecznych parametrów algorytmów klucza publicznego, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, rozprawa doktorska wykonana pod kierunkiem dra hab. Janusza Szczepańskiego, prof. IPPT PAN, Warszawa 2012.

Konferencje:

 • Chmielowiec A., Klich L., Woś W., Błachowicz A., Global Spare Parts Exploitation Costs Optymization and Its Reduction to Rectangular Knapsack Problem, 24th International Conference on Enterprise Information Systems, 2022.
  https://doi.org/10.5220/001106740000317
 • Chmielowiec A., Implementation of the Mountain Clustering Method and Comments on its Practical use for Determining Cluster Centers, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa - COP potencjałem rozwoju oraz innowacji w konstrukcjach i technologiach specjalnego przeznaczenia, Stalowa Wola 2019.
 • Chmielowiec A., Homik W., Hydrodynamiczne modelowanie wiskotycznego tłumika drgań skrętnych, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa - COP potencjałem rozwoju oraz innowacji w konstrukcjach i technologiach specjalnego przeznaczenia, Stalowa Wola 2019.
 • Chmielowiec A., Nowe kryptograficzne algorytmy światowe - Kryptografia i obliczenia kwantowe, Krajowa Konferencja Ochrony Informacji i Kryptografii, Łochów 2019.
 • Chmielowiec A., Fast Parallel Algorithm for Multiplying Polynomials with Integer Coefficients, The 2012 International Conference of Parallel and Distributed Computing World Congress on Engineering, Londyn 2012.
 • Chmielowiec A., Ataki na RSA, Krajowa Konferencja Zastosowań Kryptografii – Enigma, Warszawa 2009.
 • Chmielowiec A., Asymptotic arithmetic for polynomials and formal power series, XI Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Matematyków, Kraków 2008.
 • Chmielowiec A., Kryptografia na procesorach wielordzeniowych, Krajowa Konferencja Zastosowań Kryptografii – Enigma, Warszawa 2008.
 • Chmielowiec A.,Szybka transformata Fouriera w kryptografii klucza publicznego, Lubelska Konferencja dla Młodych Matematyków - Zastosowania Matematyki, Lublin 2007.
 • Chmielowiec A., Estymacja kosztów łamania systemu kryptograficznego, Krajowa Konferencja Zastosowań Kryptografii – Enigma, Warszawa 2007.
 • Chmielowiec A., Elliptic curve cryptography in small devices, 1st NATO International Conference on Military Command Information Systems, Gdynia 2006.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję