Strona: dr hab. inż Denys Baranovskyi / Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli

Nasi Partnerzy

dr hab. inż Denys Baranovskyi

Denys Baranowski

ORCID iD icon http://orcid.org/0000-0002-6516-2794

Kontakt:

e-mail: d.baranovsky@prz.edu.pl
pok: WMT. 109
tel. 17 743 26 10

Konsultacje: poniedziałek, środa (tydzień A) 09:00 - 11:00 (pok. 109). 

Absolwent Kirovogradskiego Państwowego Uniwersytetu Techniczniego - specjalność "Samochody i gospodarka samochodowa". W 2008 roku obronił pracę doktorską z dziedziny transportu elektrycznego w Dniepropietrowskim Uniwersytecie Narodowym Transportu Kolejowego im. V. Lazariana. W 2012 roku obronił rozprawę habilitacyjną pt. "Eksploatacja i naprawa środków transportu".

Od 2008 do 2009 roku zatrudniony jako starszy wykładowca Kirovogradskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego. Od 2009 do 2011 r. zatrudniony jako asystent profesora działu technologii transportowych Uniwersytetu Narodowego Kremenczuckiego im. Michaiła Ostrogradskiego. Od 2011 do 2012 roku pracował jako kierownik wydziału Uniwersytetu Transportu, Technologii i Ekonomii, Technologii Informacyjnych i zarządzania. Od 2012 do 2013 roku został wicerektorem Kremenczuckiego Uniwersytetu Ekonomii, technologii informacyjnych i zarządzania. Od 2014 do 2016 roku zatrudniony jako główny pracowniki naukowy w Biurze Projektowym Dniepropietrowskiego Narodowego Uniwersytetu Transportu Kolejowego.

 Dydaktyka:
Prowadzi zajęcia z przedmiotów: Matematyka, Seminarium dyplomowe.

 Najważniejsze osiągnięcia w działalności naukowo-dydaktycznej:

Laureat konkursu "Najlepszy wynalazek Ukrainy 2008 roku” z dziedziny transportu. Zdobył nagrodę  Prezydenta Ukrainy dla młodych naukowców – 2009 roku oraz w roku 2013 - tytuł Laureata Parlamentu Ukrainy.

 Dorobek naukowy:

PUBLIKACJE W CZASOPISMACH

 1. Metodologia prognozowania trwałości silników diesla w lokomotywach // Prediction methodology of durability of locomotives diesel engines / L. P. Lingaitis, S. V. Mjamlin, D. Baranovsky, V. Jastremskas // Eksploatacja i Niezawodnosc. - 2012. - Vol. 14, № 2. - P. 154-159.
 2. Badania eksperymentalne operacyjnej niezawodności eksploatacyjnej silników diesla dla spalinowozów // Experimental Investigations on Operational Reliability of Diesel Locomotyves Engines / L. P. Lingaitis, S. V. Mjamlin, D. Baranovsky, V. Jastremskas // Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability. - 2012. - № 1. - P. 5-10.
 3. Myamlin, S.V. & Baranovskiy, D.M. The modeling of economic efficiency of products carriage-building plant in conditions of dynamic pricing. Bulletin of the Dnipropetrovsk National University of Railway Transport “Problems of Transport Economics. 2014. Issue 7. P. 61-66.
 4. Мямлин С.В., Барановский Д.Н., Кебал И.Ю. Крышка люка универсального полувагона // Бюллетень научных работ Брянского филиала МИИТ. - 2015. - №2(7). - С. 45-48. [In Russian: Manhole Cover of Universal Gondola Car // Bulletin of Scientific Works of the Bryansk Branch of Engineering]
 5. Мямлін С. В., Мурадян Л. А., Барановський Д. М. Проблема визначення терміну «надійність». Методологія побудови та вивчення надійності вантажних вагонів // Наука та прогрес транспорту. 2015. № 6 (60). С. 110-117. doi: 10.15802/stp2015/57034.
 6. Мурадян Л.А., Барановский Д.Н. Визначення параметрів експлуатаційної надійності вантажних вагонів у системі технічного обслуговування та ремонту // Залізничний транспорт України. 2016. № 1-2- С. 35-40.
 7. Барановський Д.М. Проблема старіння та зношування вантажних вагонів // Вагонний парк. 2016. №2. С. 4-10.
 8. Барановський Д.М. Розвиток основ створення сучасного пасажирського вагона для організації туристичних перевезень вузькоколійними залізницями // Вагонний парк. 2016. №4. С. 12-15.
 9. Мурадян Л.А., Барановський Д.М. Побудова системи технічного обслуговування та ремонту вантажних вагонів // Залізничний транспорт України. 2017. № 1. С. 36-40.
 10. Барановський Д.М., Кебал І.Ю. Динаміка піввагона під час руху колією з нерівностями, з урахуванням випадкового і періодичного процесів // Збірник наукових праць УкрДУЗТ, 2017. № 1. С. 24-35.

 PUBLIKACJE W WYDAWNICTWACH ZWARTYCH  (MONOGRAFIE / KSIĄŻKI)

Мямлін С.В. Барановський Д.М.: Працездатність, ефективність експлуатації та довговічність дизелів спеціального самохідного рухомого складу залізниць: Монографія [Текст] / С.В. Мямлін, Д.М. Барановський – Дн-вськ: Вид-во Маковецький, 2011. – 267 с. – ISBN 978-966-1507-62-2.

REFERATY (MATERIAŁY KONFERENCYJNE)

 1. Барановський Д.М. Rise of longevity of diesels by the timely conducting of technical service and repair // Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта: Тезисы 70 Международной научно-практической конференции. – Д.: ДИИТ, 2010. – С. 38.
 2. Барановський Д.М. Підвищення триботехнічних властивостей трибосистем дизелів при лазерному модифікуванні // Прогресивна техніка і технологія – 2010: Тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження академіка НАН України Г.С. Писаренка. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – С. 117.
 3. Барановський Д.М. Complex scientific and technical approach to solving of diesel operating life increase problem // Матеріали першої міжнародної словацько-української конференції. - Банська Бистрика (Словаччина), 2010. – С. 2-4.
 4. Барановський Д.М. Комплексний науково-технічний підхід до вирішення проблеми підвищення довговічності дизелів спеціального самохідного рухомого складу залізниць // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи розвитку транспортних систем: техніка, технологія, економіка і управління» К.: ДЕТУТ, 2011. – С. 24.
 5. Барановський Д.М. Працездатність та довговічність дизелів спеціального самохідного рухомого складу залізниць // Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта: Тезисы 71 Международной научно-практической конференции. – Д.: ДИИТ, 2011. – С. 78.
 6. Барановський Д.М. Підвищення працездатності та довговічності дизелів спеціального самохідного рухомого складу залізниць при лазерному модифікуванні їх трибосистем // Прогресивна техніка та технологія – 2011: Тези доповідей ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – С. 122.
 7. Барановський Д.М. Підвищення фізико-механічних та триботехнічних властивостей трибосистем дизелів при лазерному модифікуванні // Матеріали 10-го міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові. – Л.: НТУ «Львівська політехніка», 2011. – С. 48.
 8. Барановський Д.М., Мямлін С.В., Мурашова Н.А. Організація туристичних перевезень вузькоколійними залізницями як один із напрямів для економічного розвитку транспортної інфраструктури XІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми економіки транспорту», 2016. С. 47-49.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję