Nasi Partnerzy

dr Waldemar Butryn

wbutryn.jpg

Kontakt:

e-mail: w.butryn@prz.edu.pl     tel: 604670073

Waldemar Butryn jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Po ukończeniu studiów w 1998 roku rozpoczął pracę jako asystent na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli. Pracował także jako adiunkt w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Stalowej Woli w latach 2008-2013.

Pracę doktorską pod kierunkiem dr hab. Eugeniusza Pudełkiewicza prf. SGGW, obronił z wyróżnieniem na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w 2006 r. Praca zatytułowana "Determinanty skuteczności procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego" dotyczyła problematyki wdrożeń rozwiązań innowacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem czynników warunkujących ich powodzenie wśród polskich przedsiębiorstw.

Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Informatyki i Systemów Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli.

Waldemar Butryn jest również od wielu lat praktykiem życia gospodarczego – będąc pracownikiem działów finansowo-księgowych przedsiębiorstw branży przemysłu ciężkiego.

Prowadzi zajęcia z przedmiotów: mikroekonomia, makroekonomia, marketing 

Dorobek naukowy

Rozprawy, monografie i rozdziały w monografiach

 1. Butryn W.: „Determinanty skuteczności procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego”, praca doktorska obroniona z wyróżnieniem. Promotorem pracy doktorskiej był dr hab. Eugeniusz Pudełkiewicz, prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie a recenzentami prof. dr hab. Stanisław Urban i dr hab. Izabella Sikorska-Wolak, prof. SGGW. 

Publikacje

 1. Butryn W.: Od sekwencyjnego do symultanicznego modelu procesu innowacyjnego; Innowacje; Ośrodek Transferu Innowacji – Politechnika Warszawska; Warszawa, 2004/3 (22); str. 11-14
 2. Butryn W.: Innowacyjność polskiego przemysłu – analiza porównawcza sektora prywatnego i pu­blicznego; Innowacje; Ośrodek Transferu Innowacji – Politechnika Warszawska; Warszawa; 2004/4 (23); 19-22
 3. Butryn W.: Uwarunkowania procesów wprowadzania na rynek nowych produktów; Materiały konfe­rencyjne – VI Międzynarodowe Seminarium Studentów i Młodych Pracowników Nauki; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu; Jarosław 2004; str. 215-223
 4. Butryn W.: Fundusze Venture Capital jako alternatywna forma finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; Społeczeństwo i Rodzina – Stalowowolskie Studia KUL; Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL; Stalowa Wola; 2005/1 (2); str. 20-30
 5. Butryn W.: Rola państwa we wspieraniu innowacyjności gospodarki; Społeczeństwo i Rodzina – Stalowowolskie Studia KUL; Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL; Stalowa Wola; 2005/2 (3); str. 46-55
 6. Butryn W.: Metody redukcji czasu trwania procesu innowacyjnego; Innowacje; Ośrodek Transferu Innowacji – Politechnika Warszawska; Warszawa; 2005/1 (24); str. 5-8
 7. Butryn W.: Organizacja zespołów prowadzących działania innowacyjne w przedsiębiorstwach; Społeczeństwo i Rodzina – Stalowowolskie Studia KUL; Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL; Stalowa Wola; 2006/2 (7); str. 40-52
 8. Butryn W.: Zarządzanie ryzykiem w działalności innowacyjnej; Innowacje; Ośrodek Transferu Innowacji – Politechnika Warszawska; Warszawa; 2006/1 (28); str. 12-16
 9. Butryn W.: Kryteria oceny i selekcji innowacyjnych rozwiązań w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych; Innowacje; Ośrodek Transferu Innowacji – Politechnika Warszawska; Warszawa; 2007/1 (32); str. 13-16
 10. Butryn W.: Determinanty skuteczności procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego – streszczenie rozprawy doktorskiej; Zagadnienia Ekonomiki Rolnej; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej; Warszawa; 2007/3; str. 158-163
 11. Butryn W.: Czynniki warunkujące skuteczność wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach przemysłowych; Zeszyty Naukowe Wyższej szkoły Ekonomicznej, 2009/1 (15), WSE, Stalowa Wola 2009, str. 195-215
 12. Butryn W.: Inwestycje przedsiębiorstw przemysłu spożywczego wdrażających innowacje w Województwie Podkarpackim, w: "Polityka inwestycyjna a rozwój regionalny" red. nauk. R. Poliński, WSE, Stalowa Wola 2009, str. 117-129

 Dorobek naukowy (KLIKNIJ)

 

 

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję